Cloud Information Systems
Submit form
Close

News

Free trialAsk a question

News


07/06
2024

The current version of our system 2.125 brought several promising changes.
You can find news about the Allegro Software program and the mobile application in the June newsletter.
readmore
more/less

We have implemented an external system for extracting data from invoice files into Allegro, which we are currently testing. Those interested will be able to try communicating with the WFLOW system.

Find more in Allegro newsletter.

19/04
2024

With the arrival of a cold week, we introduced a new version of the program 2.124.
You can find more information in the latest edition of our Allegro newsletter.
readmore
more/less

For customers with an e-shop, it offers effective improvements in the form of the calculation of bonuses and discounts in the supply, if the customer further orders the goods himself via the e-shop. A new module for pricing transport also offers substantial time and calculation savings. Did you know that if you import the carrier's price list into Allegro and make the necessary settings, the program automatically inserts the calculated price for transportation into the document? Those interested in this gadget can contact customer support.

More in Allegro newsletter.

01/04
2024

Check out the regularly updated overview of the latest news. We are constantly improving Allegro, and every month you can look forward to our newsletter, in which you will find, among other things, a description of the new programs and functions that we have added to Allegro.
readmore
more/less

The overview of published Allegro newsletters is only in Czech. To view the list, you must switch the language.

07/03
2022

Jelikož již delší dobu pracujeme na nových webových stránkách Allegro Software, přinášíme vám teď malou ochutnávku chystaných novinek. Jednou z nich je facelift stávajícího loga. Našim záměrem bylo vnést do loga svěží moderní design při zachování původního významu. Pokud byste nevěděli, tak ruka držící taktovku byla v našem logu již od začátku existence Allegra a s ní tenkrát i heslo "orchestrating your business". Někteří z vás nové logo již vidí jako součást přihlašovací obrazovky do Allegra.
readmore
more/less
Účetnictví

Do účtování zálohových faktur jsme doplnili tooltip na vstupu dodavatel / zákazník.

KDF

Do seznamu KDF jsme přidali filtr „jen nezaúčtované“. Aplikace KDF k odsouhlasení nově zobrazuje jen nezaúčtované faktury. Objednávku v KDF může měnit i osoba odsouhlasující fakturu.

Obchodní doklady

Do způsobů dodání jsme doplnili volbu „Kontakt s tel. povinný na DL“. Pokud je zvolena, je na dodacím listu povinné zadání kontaktní osoby s vyplněným telefonem nebo mobilem. Na zakázce se tento test vyhodnocuje jen jako varování.

Tooltip produktu na řádku dokladu se nově znovu načte při každém označení řádku (kvůli aktualizaci stavu skladem, zisku, …). Do všech seznamů řádků obchodních dokladů byl doplněn skrytý sloupec s barvou produktu.

Prodejní akce

Nově lze definovat podmínky produktů – typ produktu společně se vztahem společnosti k produktu.

Nabídky

Nabídku, které vypršela platnost, nelze nově kopírovat do následných dokladů.

E-shop 

Moje faktury

  • pokud máte zapnuto ukládání PDF vystavených faktur do DFM při jejich účtování, použije se pro stažení PDF již jednou uložený soubor. V opačném případě se soubor z dat faktury generuje znovu,
  • byl doplněn sloupec „moje číslo objednávky“ (pokud je na některé faktuře vyplněn),
  • byly doplněny toltipy nad textovými buňkami.

Moje dodací listy

  • byl doplněn sloupec „moje číslo objednávky“ (pokud je na některé faktuře vyplněn),
  • byly doplněny toltipy nad textovými buňkami.

Více o těchto a dalších novinkách se dozvíte zde v přiloženém souboru.

09/02
2022

Začátkem února vám přinášíme další zpravodaj a s ním novou verzi Allegra 2.97. Co obsahuje se dočtete níže. A jak probíhá únor v zákulisí naší firmy? Stále velmi intenzivně pracujeme na implementaci Allegra pro našeho významného zákazníka. Otevřeli se nám dveře i pro projekt našeho partnera v Belgii. Neúnavně se snažíme plnit i další, neméně významné požadavky našich stálých zákazníků. A nezapomínáme ani na dobré skutky. Rádi jsme podpořili charitativní projekt nákupu automobilu pro místní dětskou léčebny.
readmore
more/less
Účetnictví

Do seznamu faktur přijatých i vydaných jsme přidali skrytý sloupec s číslem účtu pohledávek / závazků.

KDF

Účtování KDF – pokud se v KDF eviduje účetní deník, přednastaví se při zaúčtování faktury data závislá na deníku (např. účet závazků)

Produkty

Při importu produktů se kontroluje použití produktu ve skladech apod. V případě, kdy produkt je již použit, nelze importem měnit některé údaje, například použití šarží.

Obchodní doklady

Do dotazů na prodejní statistiky jsme přidali filtry hlavní dodavatel, skupina typů a typy produktů. Dále pak byla přidána možnost vypnout detail jednotlivých měsíců a zobrazit jen celkové součty. Do e-mailů obchodních dokladů jsme doplnili možnost vkládat do těla mailu odkazy na připojené soubory v DFM, pokud jsou tyto soubory umístěné ve veřejných složkách.

Prodejní portál

Nad všemi textovými buňkami se nyní zobrazují bubliny s jejich celou (nezkrácenou) hodnotou.

Dodací listy

Dodací list s navázanými baleními je blokován proti některým změnám, pokud je již vytvořena a potvrzena výdejka.

Sklady  

Vyhodnocení stavu objednávek v informacích o minimálním množství bylo upraveno následovně – do neadresných objednávek jsou započteny i objednávky s vazbou na požadavek na nákup, pokud bylo zadáno ručně.

Do interních objednávek a do příslušných přehledů řádků interních objednávek byl doplněn skrytý sloupec obsahující odpovědnou osobu produktu. Do evidence šarží jsme přidali skrytý sloupec typ produktu.

Přehled stavu skladů a tisk stavu skladů – nově není datum povinné, dotaz na aktuální stav skladu bez tohoto filtru je potom rychlejší.

Subito

Do detailu nabídky a faktury přibyly skryté sloupce celkem bez DPH a celkem s DPH. Do předvoleb byla vložena možnost načíst obrázek firemního razítka a tisknout ho na fakturu a nabídku.

COVID testy

Export dat pro pojišťovny – nově lze exportovat všechny pojišťovny zároveň. Byla přidána možnost kopírovat výsledky testů z předchozího data.

Systém

Správce souborů – v dialogu pro výběr souboru k připojení k záznamu (např. faktura přijatá) byly doplněny filtry pro vyhledání souboru například dle jména.

Více o těchto a dalších novinkách se dozvíte zde v přiloženém souboru.

04/01
2022

Již pošesté vás vítáme v novém roce prostřednictvím našeho zpravodaje a přinášíme vám lednové novinky z Allegra. Máme jich hned několik. Před koncem roku jsme ještě stihli vydat novou verzi, jejíž obsah naleznete níže. Také se blížíme do finále v přípravě nového webu, na kterém jsme posledních pár měsíců usilovně pracovali. Již brzy vám nový web Allegra představíme. A s novými stránkami jde i ruku v ruce nově vyladěný vzhled Allegra, který si již můžete přepnout v nastavení. Nese název Allegro modern.
readmore
more/less
Intrastat

Upravili jsme export dat pro celní správu dle nových požadavků pro rok 2022.

Účetnictví

V účtování přijatých faktur – párování s příjemkou – jsme výchozí nastavení seznamu příjemek změnili na „jen nespárované“. Do předvoleb systému a následně do knihy došlých faktur (KDF) jsme přidali možnost mít na formuláři KDF povinný vstup „deník“.

Do KDF jsme doplnili záložku pro případné párování s příjemkou. Spárované příjemky je možné prohlížet při odsouhlasování, a navíc při párování přijaté faktury s příjemkou se automaticky vloží příslušné přijaté faktury svázané s příjemkou přes KDF. Dále jsme do KDF přidali možnost otevřít si navázané objednávky.

Vytvořili jsme novou aplikaci „odsouhlasení KDF“. Jde o seznam došlých faktur, které mají být odsouhlaseny přihlášeným uživatelem. Aplikace zobrazuje všechna data KDF, ale neumožňuje změnu většiny z nich, jen odsouhlasení či zamítnutí.

Produkty

Do tooltipu produktu (typicky v obchodních dokladech) jsme přidali informace o hlavním dodavateli a datu poslední skladové a prodejní ceny. Do produktových informací jsme doplnili nápočet potřeby pro výrobu. Dále do produktových informací přibyl skrytý sloupec s minimálním množstvím produktu. Na záložku prodej jsme přidali vstup „země původu“. Do hromadné změny dat v číselnících jsme doplnili možnost exportu a importu země původu produktu.

Fakturace

Do předvoleb tisku faktury jsme přidali možnost tisknout do hlavičky i dodací adresu. Při tisku faktury je nově možno doplnit i částku úspory oproti standardnímu ceníku. Do tisku faktury byla přidána možnost tisknout i interní kód produktu, pokud se liší od zákaznického kódu na faktuře.

Prodejní portál

Do parametrů portálu byla nově přidána možnost zobrazovat zisk oproti nákupní ceně.

Dodací listy

Doplnili jsme možnost exportu souboru pro EDI. Do tisku DL jsme doplnili možnost tisknout i interní kód produktu, pokud se liší od zákaznického kódu na dodacím listu.

Objednávky

Do přehledu položky objednávek přibyly skryté sloupce s údaji o navázané zakázce – zodpovídá a kód zákazníka. Na druhou záložku objednávky byly přidány linky na případné napojené záznamy v KDF. V tisku objednávky můžete nyní na vlastní šablonu tisknout i stav objednávky.

Sklady

Do evidence šarží byla přidána možnost importu a exportu dat, například při startu provozu Allegro skladů. Do evidence skladů používajících skladová místa byla přidána možnost svázat jednotlivá místa se společností a případně i její dodací adresou. Tato možnost je vhodná např. pro sledování vratných obalů či konsignačních skladů (míst).

E-shop

Do parametrů e-shopu jsme přidali nové údaje pro nastavení zobrazení „úspory proti základním prodejním cenám“. Do parametrů e-shopu přibyla i volba „Zobrazovat v zakázkách sloupec s množstvím k dispozici“. Při zapnutí se v seznamu nedodaných zakázek zobrazuje množství k dispozici bez započítání zakázek daného zákazníka.

Více o těchto a dalších novinkách se dozvíte zde v přiloženém souboru.

10/11
2021

Společně s další aktualizací vám přinášíme nový podzimní zpravodaj. Venku to hraje všemi barvami a pokud byste si chtěli barevně zpestřit i vzhled Allegra, přepněte si v nastavení barevné téma na Azzura Red. A pokud vás zajímá, jaké změny nastanou od nového roku v Intrastatu, doporučujeme přečíst si článek věnovaný této problematice.
readmore
more/less
Účetnictví

Upravili jsme přenos nespárovaných položek do nového účetního období. Nově se převádí i všechny pohyby z otevíracího účetního období, vyjma vlastního otevření účetní knihy. Původně nebyl možný přenos párování přes dvě a více období. V importu bankovních výpisů jsme umožnili načítat výpisy ze SmartPay karetních terminálů.

Produkty

Produkty jsme obohatili hned o několik novinek. Do nastavení typu produktů jsme přidali nový parametr – vratný obal. Do produktových informací přibyla záložka se součty otevřených prodejních dokladů za číselné řady. Obsahuje rovněž i součty interních objednávek. Pro snadnější filtrování byl do exportu pořizovacích cen produktů přidán filtr „jen hlavní dodavatel. V typu produktu (list i detail) je nově tlačítko pro otevření listu produktových informací se zafiltrovaným zvoleným typem produktu. Do listu produktových informací jsme doplnili skrytý sloupec s kódem typu produktu umožňujícím textové filtrování. Do nabídky produktů byl pro skládané produkty přidán tooltip s obsahem složení.

Obchodní doklady

Do přehledu řádků požadavků zákazníka, nabídky a zakázky jsme doplnili skrytý sloupec dodací adresa. A do vstupu pro kontaktní osoby jsme přidali tlačítko pro založení nové osoby.

Prodejní portál

Do předvoleb systému přibyla nová volba – odečítat nevykryté interní objednávky od množství skladem.

Zakázky

Byl připraven import zakázek z EDI API včetně logu načtených souborů a změn vyplývajících z načtených údajů.

Objednávky

Do tisku objednávky byla přidána možnost použít v uživatelské šabloně objednávky i barvu produktu.

Sklady

Načtení interní objednávky do skladového dokladu – přidali jsme informace se součty za otevřené prodejní doklady a řady, interní objednávky a s přehledem volného množství dle skladů a sloupec se sumou všech zakázek.

Interní objednávky

Ve výpočtu návrhu interní objednávky jsme zohlednili nedokončené převodky (pro případ kdy objednávka již byla kryta, ale skladem to ještě nebylo).

Do návrhu interní objednávky jsme doplnili informace se součty za otevřené prodejní doklady a řady, interní objednávky a s přehledem volného množství dle skladů (podobně jako u skladového dokladu).

Více o těchto a dalších novinkách se dozvíte zde v přiloženém souboru.

06/10
2021

Letošní rok se nám přehoupnul do své poslední třetiny. Podzim je tady a venku počasí jak se říká na draka. Jako každý kvartál u nás proběhly pravidelné čtvrtletní údržby a v Allegru to teď pěkně lítá. Nejvíce nás teď zaměstnává vývoj nové verze Allegra 3 pro belgické partnery, kde již finišujeme s betaverzí. Také jsme rozjeli velký projekt pro významnou místní skupinu firem. Pracujeme tedy na maximum, ale stále zvládáme také vylepšovat naše Allegro.
readmore
more/less
Účetnictví

V účetnictví jsme přepsali obratovou předvahu dodavatelů a zákazníků do Stimulsoft generátoru sestav. Upravili jsme také načítání multicash souboru z Raiffeisen banky.

Produkty

Přidali jsme nový číselník Barvy produktů, který slouží k další kategorizaci produktů. Do evidence produktů jsme doplnili kromě zmíněné barvy také projekt. Vstup projekt je napojen na účetní projekty. Oba údaje jsme rovněž přidali jako skryté sloupce do Seznamu produktů, Lookupu ve vstupu produktu (tlačítko s lupou), Produktových informací a Přehledu stavu skladů a Stavu skladů dle šarží. 

Obchodní doklady

V obchodních dokladech jsme aktualizovali načítání poboček Zásilkovny.

Přirážky při posplatnu

Do nastavení podmínek platnosti přirážky jsme přidali možnost vyhodnotit podmínku na částku a zároveň i na dobu po splatnosti. Doposud se přirážka aplikovala, když nastala jedna z obou variant.

Dále jsme do předvoleb systému zařadili tolerovanou „posplatnost“, tzn. tolerovaný počet dní, kdy faktury v daném limitu počtu dní nejsou brány jako faktury po splatnosti dle podmínky na počet dní, ani nejsou započítány do limitu částky po splatnosti. Například pokud váš účetní účtuje bankovní výpisy jednou týdně, je vhodné nastavit 7 dní.

Fakturace

V průvodci vytvořením dobropisu jsme tisk dobropisu upravili tak, že ignoruje nastavení počtu kopií platných pro fakturu (faktura se obvykle tiskne vícekrát a přikládá se k dodávce, dobropis se pošle např. mailem).

Dodací listy

V dodacích listech jsme provedli následující úpravy. Při rušení dodacích listů a řádků dodacích listů se nově kontroluje případná vazba na avízo přepravy. Export dodacích listů pro Českou poštu byl upraven tak, aby dokázal zpracovat víceřádkové adresy.

Sklady

Do parametrů skladů jsme přidali možnost, aby na interní objednávce převodu byl termín a čas doručení povinný.

Interní objednávky

Přidali jsme vstupy pro požadované datum a čas doručení. Do objednávek nebo řádků objednávek jsme doplnili sloupce s požadovaným datumem a časem doručení a se zbývajícím počtem dní. Tyto změny se promítají i v aplikaci na dashboardu. Dále jsme řádky barevně označili dle času zbývajícího pro dodání. Řádky po termínu jsou označeny červeně, 15 minut před vypršením oranžově.

Více o těchto a dalších novinkách se dozvíte zde v přiloženém souboru.

31/08
2021

Léto se nám chýlí ke konci a venku to tak trochu vypadá na předčasný nástup podzimu. V Allegru jsme si užili dovolených a postupně se vracíme zpět do pracovního procesu v plném nasazení. Snad odpočatí a plní nových nápadů na další vylepšování systému. Doufáme, že i vy jste si přes léto odpočinuli a nabrali energii do závěrečné části roku. A nyní si přečtěte, co jsme v Allegru přes léto "vyladili".
readmore
more/less
Účetnictví

V účetnictví je nyní nabídka středisek v účetní osnově omezena jen na aktivní. Do seznamu deníků byl doplněn skrytý sloupec „účet“.

DPH - OSS

Jedná se o režim jednoho správního místa (one stop shop). Allegro nově obsahuje první verzi podpory pro výkaz OSS. Prozatím není k dispozici možnost načtení výkazu do EPO a test funkčnosti. Do evidence údajů o plátci daně jsme doplnili záložku s údaji potřebnými pro výkaz OSS.

Vznikla nová aplikace Kurz pro OSS – evidence kurzů pro výkaz OSS. Pro výkaz OSS se používají kurzy vyhlašované ECB platné ke konci měsíce.

Podrobnější informace jak s tímto režimem pracovat v Allegru, přineseme v dalším čísle zpravodaje.

Produkty

V Allegru je nově připravena podpora pro výprodej části zásoby za nižší cenu – tzv. „Výprodejové produkty“. Typicky se může jednat například o část zásoby, u které se blíží termín expirace a je tedy vhodné odprodat ji za sníženou cenu. Protože ale prodejní cenu lze nastavit pouze na produkt (nikoliv na část zásoby), je nutné vytvořit kopii produktu s jinou prodejní cenou a zásobu převést (výdejkou a příjemkou) na nově vytvořený produkt.

K tomu jsme vytvořili novou aplikaci "Vytvoření výprodejového produktu", která umožní zkopírovat produkt do nového označeného jako výprodejový. Zároveň umožňuje převést zvolenou část aktuální zásoby hlavního produktu na výprodejový, a to včetně volby konkrétních šarží, pokud je produkt vyžaduje. Pokud již výprodejový produkt existuje (již nějaký výprodej proběhl), aktualizují se údaje již dříve vytvořeného výprodejového produktu.

Fakturace

Průvodce vytvořením dobropisu – v předvolbách systému jsme přidali předvolby pro nastavení automatického mailování a tisku po vytvoření dobropisu.

Daňové doklady k platbě záloh – doplnili jsme skryté sloupce s navázanými fakturami a částkou zbývající k fakturaci. Doklad platby a placenou zálohovou fakturu lze nyní otevřít už při vystavení dokladu ještě před uložením. Při vystavení faktury je uživatel upozorněn na existenci nespárovaných daňových dokladů k zaplacené záloze. Byl také upraven výpočet základu DPH pro faktury v cizí měně s odečtením záloh s daňovým dokladem k uhrazené záloze.

Obchodní doklady

Prodejní akce - v případě nastavení akce typu „sčítat slevy“ se sčítají i zákaznické a typové slevy. Pomocí oprávnění lze uživatele upozornit na potřebu nastavit pro kompenzované slevy sčítání slev. 

Prodejní portál - upravili jsme vyhodnocení množství k dispozici pro službové produkty. A dále vyhodnocení popisu celého dodacího listu.

Bonusy a poplatky - dle nového parametru v předvolbách se platnost bonusů a poplatků (ne prodejních akcí) vyhodnocuje volitelně dle data vystavení dokladu, nebo termínu expedice. V případě vyřazení bonusu nebo poplatku (např. z důvodu změny ceny po přidání řádků) je o tom uživatel informován.

Zakázky

V hromadné žádosti o nákup bylo upraveno vyhodnocení množství k dispozici pro službové produkty. V nevykrytých položkách zakázek byly do přehledu doplněny skryté sloupce – datum dokladu a termín expedice.

Objednávky

Nevykryté objednávky - původní aplikace byla rozdělena na dvě – aplikaci v menu (která si pamatuje zvolené sloupce) a na dashboardu (zjednodušená).

E-shop

Do stromečku produktů byla přidána položka „výprodej“, která je viditelná pouze v případě existence aktivních výprodejových produktů. Výprodejové produkty jsou indikovány modře + ikonou. Při potvrzení objednávky se kontroluje, zda je dostatečné volné množství výprodejových produktů. Nelze tedy objednat takovýto produkt, pokud ho není skladem dostatečné množství, a to včetně započtení ostatních dokladů na daný produkt.

Systém

Do předvoleb systému byla přidána volba „Vyhodnocovat bonusy a poplatky na základě data vystavení dokladu“ namísto data expedice.

Více o těchto a dalších novinkách se dozvíte zde v přiloženém souboru.

07/07
2021

Přejeme všem našim zákazníkům a přátelům krásné a pohodové léto. I přes probíhající dovolené pro vás stále něco vylepšujeme a na sklonku léta se můžete těšit i na náš nový web. A v tomto horkém letním počasí vám také přinášíme horké novinky z Allegra.
readmore
more/less
Účetnictví

Sestavu Tisk obratů na účtech jsme nově přepracovali do stimulsoftu. Pro založení nového účetního období jsme pro vás připravili zjednodušeného průvodce.

Dotaz na pohyby na účtech (záložka měsíčních sum) – pro české účetnictví se saldo počítá vždy MD-DAL bez zohlednění rozvahového druhu účtu.

V podkladech pro placení jsme upravili vyhodnocení plánu plateb. Do účetních reportů jsme přidali možnost zaokrouhlení sumárních řádků (tisíce, 0 desetin, 2 desetiny). Řádky detailu dle účtů se tisknou vždy bez zaokrouhlení. V účtování faktur jsme upravili funkci „otevřít jako nový“. Nově se aktualizují nejen datumy, ale i kurz, rozpis DPH a účtování.

Majetek

Tisku účetních a daňových odpisů jsme obohatili o sloupce s hodnotou majetku.

Fakturace

Ve fakturaci jsme optimalizovali rušení faktur.

Obchodní doklady

Ve způsoby dopravy a úhrady lze nově zadat na kódu zákaz použití v e-shopu i mimo e-shop. Toto nastavení je vhodné například při importu zakázek z jiných systémů (např. SHOPTET), kdy na jednu stranu potřebujete importovat data tak, jak byla vytvořena v tomto systému, zároveň ale není žádoucí používat tyto údaje pro doklady pořizované přímo v Allegru. Do řad obchodních dokladů – zakázek – jsme doplnili volbu „externí importované doklady“. Zakázky v takto označených řadách nelze kombinovat s jiným prodejem (např. z důvodu platby kartou v systému, odkud byla importována). Dále pak je číslo objednávky použito ve faktuře jako variabilní symbol.

Sklady

Na příjemce od dodavatele se nyní zobrazuje i případná navázaná prodejní zakázka.

Dodací listy

Do kontroly cen řádků dodacích listů jsme doplnili sloupec obchodní přirážka.

Zakázky

V hromadné žádosti o nákup byl přidán sloupec „množství v interních objednávkách pro zvolený sklad“ a sloupec „k dispozici na ostatních skladech“. Oba jsou viditelné, jen pokud je co zobrazovat. Do předvoleb systému byly přidány dva nové parametry pro automatické zavírání zakázek (dodané a nedodané). Do zakázek byla doplněna možnost automatického zavírání dodaných (i nedodaných) zakázek po zadaném počtu dní od data zakázky (ne termínu). Zavírání provádí nový proces na pozadí. Pokud tuto funkci požadujete, kontaktujte nás pro nastavení procesu v scheduleru.

Produkty

Do aplikace produkty – nákup, prodej jsme do přehledu dodacích listů doplnili datum navázané zakázky. A do importu prodejních cen přidali možnost hledat produkty dle značení dodavatele. Ve značení produktů dle dodavatele byla nově doplněna možnost exportu a importu dat z excelu.

Přeprava

Do avíza přepravy přibyl nový vstup navázaný dobropis.

Více o těchto a dalších novinkách se dozvíte zde v přiloženém souboru.

31/05
2021

Nějak se nám zde s těmi kulatinami letos roztrhl pytel, a tak nejen někteří naši zaměstnanci a zakladatelé, ale i firma samotná v červnu slaví. Už dvacet let vám přinášíme programátorské služby pod jménem NewLink Moravia a velmi si vážíme dlouhé přízně mnohých z vás. Za ty roky jsme ušli velký kus cesty a nikdy nekončící proces inovací vedl před dvanácti lety ke vzniku našeho Allegra. Dlouhá historie NewLinku je pro nás tím největším závazkem do budoucna.
readmore
more/less
Účetnictví

Vrhli jsme se na úpravu obratové předvahy. Aplikace byla nově převedena do Stimulsoft generátoru reportů. Zároveň byla provedena optimalizace dolování dat.

Upravili jsme Tisk pohybů na účtu dle data – export pro FÚ. Do exportovaného excelu jsme doplnili další údaje o pohybu (datum dokladu, jméno společnosti…) a další dvě záložky se zůstatky faktur k počátečnímu datu exportu.

V příkazech k úhradě se pro platbu DPH nyní nabízí přiznání z aktuálního a předchozího účetního období. Dříve to bylo jen z aktuálního.

Změna proběhla i v účtování faktur. Pokud faktura spadá do daňově uzavřeného období, nelze měnit celkovou částku, protože případná změna by se stejně musela promítnout do rozpisu DPH.

V párování pohybů na účtech jsme přidali možnost označit všechny zobrazené pohyby.

Majetek

Do seznamu majetku jsme doplnili skryté sloupce účetní odpisový plán, účetní životnost, daňová odpisová skupina. Přidali jsme test data vyřazení, nesmí být před datem posledního účtování odpisů.

Fakturace

Upravili jsme zobrazení chybové zprávy s důvodem, proč pro danou fakturu nelze vytvořit ISDOC nebo E-FFF soubor. ISDOC soubor lze nově vytvářet i pro doklady typu „opravný daňový doklad“ (tzn. nejen pro dobropis).

Covid testy

Proběhla úprava exportu dat pro pojišťovny. Do evidence testů byla doplněna možnost tisku potvrzení o provedení testu.

Obchodní doklady

Roletka vstupu pro výběr obchodního dokladu (např. ve filtrech tiskových sestav) byla rozšířena, především pak sloupec s číslem dokladu (původně byl příliš úzký, konec čísla se sléval s údajem v dalším sloupci). V zaúčtování faktur (fakturace), pokladních dokladů a daňových dokladů k platbě záloh jsme upravili vyhodnocení případných chyb na výsledném účetním dokladu a tyto jednotlivé dílčí chyby jsou uživateli zobrazeny (např. že cílové období - měsíc, kvartál - je daňově uzavřeno).

Dodací listy

Do předvoleb tisku dodacího listu jsme přidali volbu umožňující vypnout tisk vazby řádku dodacího listu na objednávku zákazníka. Doposud se tento údaj tiskl automaticky.

Zakázky

Do předvoleb systému přibyla volba „priorita splatnosti ze zakázek“. Při zapnutí této volby se při vytváření následných dokladů (DL, faktura) použije splatnost ze zpracovávané zakázky (první navázané) místo aktuálně platné pro daného zákazníka. Tato volba je cílena na situaci, kdy dochází ke zkracování maximálních povolených splatností, ale již zaevidované zakázky je třeba dořešit se splatností platnou v době jejich zaevidování.

Prodejní portál

Doplnili jsme možnost zadat odděleně různý popis hlaviček vytvářených dokladů. Do předvoleb systému pro portál jsme přidali nové volby: Zobrazovat přehled prodejních akcí při zadávání množství. Výchozí hodnota pro zadání množství, včetně možnosti nechat vstup prázdný.

E-shop

Popis prodejní akce se nyní zobrazí v tooltipu již po najetí myší na ikonu indikující možnou akci (ikona mince).

Společnosti

Ve společnostech jsme upravili design záložek zákazník a dodavatel, kdy při zmenšení velikosti písma na 90 % v prohlížeči Chrome došlo ke zmizení některých vstupů.

Produkty

Do automatického zasílání informací o poklesu množství produktu skladem (pomocí nastavení mailů při událostech v systému) jsme doplnili další údaje (množství v zakázkách, …) a dále opakované zaslání upozornění, pokud množství produktu opakovaně poklesne.

Více o těchto a dalších novinkách se dozvíte zde v přiloženém souboru.

12/04
2021

Jelikož již nějakou dobu platí ve firmách povinnost testování zaměstnanců na Covid-19, připravili jsme pro vás možnost, jak si testy přehledně a jednoduše evidovat. Série Covid aplikací v Allegru vám také umožní vytvářet výstupy pro různé instituce. Věříme, že vám tímto krokem ulehčíme od další administrativní zátěže. Tyto pomocné aplikace můžete využívat v rámci vaší licence v Allegru zdarma.
readmore
more/less
Testování na Covid-19

Do Allegra jsme doplnili pomocnou evidenci testů na COVID19 (nejen samotestů) s možností následného vyhodnocení a exportů pro MPO a zdravotní pojišťovny. Detailní popis aplikací je k dispozici v článku níže.

Účetnictví

Do načítání souborů ke spracování jsme přidali načítání dat faktur z ISDOC souborů. Aplikace pro náhled na data ISDOC souborů byla aktualizována a doplněna o další data potřebná pro následné načítání do účetnictví. Možnost načítat ISDOC soubory byla doplněna i do účtování faktur ze souborů ke zpracování.

Představujeme novou aplikaci Konfigurace načítání ISDOC souborů. Slouží pro přednastavení DPH a účtů při načítání ISDOC souborů. Konfiguraci je možno nastavit pro nákup/prodej (povinné) a konkrétního dodavatele/zákazníka (nepovinné). Detail se nastavuje pro jednotlivé sazby DPH. V případě, kdy se konfigurace nenalezne, načtou se data bez přednastaveného kódu DPH / účtu.

Další nová aplikace se váže na Finanční toky a jde o jejich jednoduchý přehled za období dle deníků či měn. Aplikace tiskne počáteční stav, sumu příjmů a výdejů a konečný stav. Volitelně lze tisknout i detail jednotlivých příjmů a výdajů.

Majetek

V majetku jsme upravili výpočet hodnoty technického zhodnocení, hodnoty majetku a zůstatkové hodnoty majetku. Hodnota limitu technického zhodnocení (TZ) se posuzuje ke konci měsíce, ve kterém je TZ zařazeno (i když máte zatrženu volbu započítat do odpisů až příští měsíc). K tomuto měsíci se (po započtení odpisů) zahrne do hodnoty majetku a zůstatkové hodnoty majetku. Z toho důvodu bylo rovněž změněno pořadí sloupců. Upozorňujeme, že je nezbytné spustit hromadný přepočet odpisů.

Majetek prošel i dalšími změnami. Do přehledu odpisů a karty majetku bylo doplněno pořadové číslo měsíce účetních odpisů a daňových odpisů počítaných měsíčně (např. nehmotný majetek). Byl upraven zpětný výpočet skutečně aplikovaného procenta účetního odpisu (skrytý sloupec v záložce účetních odpisů). Na záložce operací s majetkem bylo upraveno přidávání nových řádků – výchozí hodnoty platné pro technické zhodnocení jsou jiné než pro ostatní operace. Některé údaje (platné pouze pro TZ) nejsou pro ostatní operace vůbec dostupné. Byla doplněna nová záložka s účtováním souvisejícím s majetkem. Zobrazují se zaúčtované odpisy, pořizovací doklad (pokud byl zvolen při zakládání majetku). Nově zde je rovněž přidána možnost zaúčtovat zařazení majetku a vyřazení majetku (pokud je zvolen i způsob vyřazení).

Obchodní doklady

V obchodních dokladech můžete nyní kopírovat řádky z jiných dokladů a jiných typů dokladů (např. pro vystavení nabídky na to, co jsme zákazníkovi prodali předloni). Při kopírování řádků mezi doklady funguje i možnost kopírovat mezi nákupem a prodejem navzájem. Ignorují se zde řádky poplatků, bonusů a přirážek. Ty se v novém dokladu nastaví dle aktuálně platných nastavení.

Do „roletek“ obchodních dokladů jsme doplnili popisy dokladů.

V prodejních akcích jsme do evidence bonusových akcí přidali možnost označit bonusy jako volitelné. Volitelný bonus se následně chová tak, že na možnost jeho odmítnutí je obsluha nebo uživatel e-shopu upozorněn. Použití volitelného bonusu je vhodné v případech, kdy cena bonusu není nulová či mizivá.

Prodejní portál

Volitelný bonusový produkt je nově v okně pro výběr skladového místa/šarže zvýrazněn modře. Před přidáním volitelného bonusu je zobrazen dotaz, zda bonus má být přidán. Negativní odpověď zůstává zapamatována, dokud nepomine důvod, proč byl bonus nabídnut (tzn. aplikace se opakovaně nedotazuje).

E-shop

Při otevření košíku se nyní program dotazuje, zda zákazník chce jednotlivé volitelné bonusy. Obsah upozornění lze nastavit v parametrech e-shopu. Bylo také výrazně optimalizováno načítání dat pro přehled „moje dodací listy“. Do parametrů e-shopu přibyla volba „povolit vytváření poptávek“ a překlad pro hlášení o volitelných bonusech (včetně nápovědy pro zadání maker).

V e-shopu lze nově (pokud je zapnuto) zadávat i poptávky. Uživatel postupně shromažďuje do košíku jednotlivé produkty a poté z košíku nechá vytvořit místo objednávky poptávku. Do poptávky se samozřejmě zapíšou jen běžné produkty, ne poplatky, bonusy a přirážky. Neplatné nabídky lze vkládat do košíku, ne však za nabídnutou, ale za aktuálně platnou cenu.

Smlouvy

Upravili jsme filtrování na záložce dokladů vygenerovaných ze smlouvy. Do přirážek ke smlouvám jsme doplnili možnost aplikovat ji co nejdříve a nečekat na měsíc s navýšením o indexaci (tzn. přirážka platná od 1.1. se na čtvrtletně fakturované smlouvě s indexací v prosinci projeví již v březnu).

Systém

Do aplikace Maily při událostech v systému byla přidána nová událost – kontrola stavu produktů. Kontrola vychází z dat napočítaných například v aplikaci „produktové informace“ – množství „k prodeji“. Umožňuje informovat uživatele dle nastavení (referent produktu, nastavená skupina adresátů) o tom, že množství pokleslo dle dalších nastavení pod požadované minimum, kleslo na nulu nebo kleslo pod nulu. Informace může být zaslána opakovaně, nebo jen jednou až do nejbližšího příjmu na sklad. 

Více o těchto a dalších novinkách se dozvíte zde v přiloženém souboru.

03/03
2021

Jelikož tu máme stále nouzový stav, řadu zpřísnění a omezení, je třeba svoji pozornost zaměřit trošku jiným směrem. S březnem pomalu přichází jaro a s jarem včely. Věděli jste třeba, že aby včely nanosily jeden kilogram medu, musí navštívit až 10 milionů květů? Jedna včela za svůj život nasbírá asi 9 gramů medu, tedy asi půl čajové lžičky. K nasbírání jednoho kilogramu medu včely nalétají cca 280 000 km, tedy asi jako sedmkrát kolem Země. To je úctyhodný výkon.
readmore
more/less
A jaký výkon podali naši programátoři za poslední měsíc v Allegru, se můžete dočíst níže.

Účetnictví

V účetnictví jsme pro vás připravili nové aplikace. Jednou z nich je Obratovka ve formě výkazů - zjednodušení obratové předvahy s možností třídění dle výkazů (aktiva, pasiva, náklady, výnosy). Do evidence KDF byla přidána možnost odeslat informace o KDF (včetně přiložených souborů) tak, jako je to obvyklé i v jiných dokladech. Tento nový způsob zasílání zpráv není totožný s předchozí možností postupně obesílat odsouhlasující osoby, ani ji nenahrazuje. Používá i vlastní nezávislé šablony. Do evidence KDF byl přidán volitelný vstup „rozhodne o schvalování“. Nový vstup je ve výchozím stavu skrytý, zapíná se v předvolbách systému. Cílem tohoto nově přidaného údaje je řešení situace, kdy uživatel, který zaznamenává fakturu do KDF, nemá dostatek informací o tom, kdo bude zodpovědný za schvalování této faktury. Proto zde zadá osobu, která toto rozhodne a schvalovatele vyplní. Pro přehled, o kterých fakturách se má rozhodnout, je připravena nová aplikace KDF k rozhodnutí. Aplikace není součástí standardního účetního menu.

V účetnictví bylo dále upraveno načítání ISDOC souborů. Do zápočtu lze nově zahrnout i ty faktury, které mají nulovou částku k započtení.

Majetek

Také v majetku přinášíme novou aplikaci a sestavu Přehled operací s majetkem. V tisku karty majetku jsme optimalizovali tisk účetních odpisů pro návaznost na velmi rozsáhlé účetnictví. Pomocník pro určení nové životnosti v operacích s majetkem je zneaktivněn, pokud operace spadá do zaúčtovaného nebo daňově uzavřeného období.

Produkty

V produktech jsme upravili kontrolu prodejních cen – po uložení nové ceny se nedělá znovunačtení všech produktů, pouze se řádek s upraveným produktem podbarví šedě.

Sklady

Ve Skladech jsme si posvítili na atesty. V kontrole atestu, při překlopení výdejky do expedičního příkazu (expedovat), se kromě chybějících atestů jako stop stav vyhodnocuje i atest, který neodpovídá požadavkům chemických a mechanických vlastností dle normy. Při uložení neplatného atestu je možné nastavit volitelné odeslání e-mailu například osobě, která má daný produkt na starosti. Odesílání e-mailu se nastavuje v aplikaci „e-maily při událostech v systému“. E-maily se odesílají i při importu atestu, v tomto případě však automaticky bez dotazu.

Obchodní doklady

V obchodních dokladech jsme, při načítání poptávek a nabídek z excelu, doplnili kalkulování předběžných nákladů.

Prodejní portál

V přehledu cenotvorby jsme přidali volitelné zobrazení předběžného zisku na produktu. Zobrazení se zapíná pomocí nového parametru v předvolbách systému.

E-shop

Do e-shopu byla přidána možnost zobrazit pro produkty se sledováním šarží i jednotlivé expirace. Nová funkce se zapíná pomocí parametrů e-shopu.

Poptávky

Do tisku poptávek od zákazníka byly volitelně přidány i obrázky produktů. Tisk obrázků se zapíná v předvolbách Stimulsoft tisků. Do evidence poptávek byla přidána možnost sledování předpokládaných nákladů.

Zakázky

V nevykrytých položkách zakázek – pokud je produkt na více nevykrytých zakázkách stejného zákazníka, je údaj „zbývá dodat“ zvýrazněn. V tooltipu jsou vypsány i ostatní zakázky.

Přeprava

V přidání objednávky do přepravy jsme do seznamu položek objednávek přidali skrytý sloupec „zodpovědná osoba“.

Smlouvy

Ve smlouvách jsme do šablon faktur a smluv doplnili na řádek detailu indexace údaj o zvýšení ceny dle přirážek. Přirážky ke smlouvám je nová aplikace sloužící pro změnu ceny produktů na dokladech generovaných ze smluv v případě, kdy se cena zvyšuje dle indexu inflace. V tomto případě není možno měnit cenu na šabloně faktury či zakázky, protože platí cena z posledního provedeného zvýšení dle inflace.

Více o těchto a dalších novinkách se dozvíte zde v přiloženém souboru.

01/02
2021

A máme tu únor, nejkratší měsíc v roce, který má povětšinou 28, v přestupném roce i 29 dní. Třikrát v historii měl únor dokonce 30 dní. Důvodem je římský kalendář, ve kterém byl únor posledním měsícem v roce, a právě proto má tento měsíc proměnlivý počet dnů. Původ názvu tohoto měsíce prý vznikl od slova "nořiti se", což souviselo s únorovým táním ledu. My se teď pojďme ponořit do čerstvých novinek v Allegru. Představíme vám například nová barevná schémata Allegro Mac, Allegro light a Allegro dark.
readmore
more/less
Majetek

V modulu Majetku došlo k mnohým úpravám z důvodu změn v legislativě. Více o těchto změnách a jejich implementaci do Allegra se dočtete v následujícím článku Změny v majetku a co na to Allegro - 2. část.  

Účetnictví

V modulu Účetnictví jsme do definice deníků – záložka fakturace – zahrnuli možnost nepřidávat řádky poplatků a bonusů (např. pro zálohové faktury, pokud jsou poplatky a bonusy vyčísleny již na zakázce).

Produkty

V Produktech jsme do informací o nákupu a prodeji doplnili sloupce s osobou zodpovědnou za jednotlivé doklady. Do nastavení vzorců pro výpočet cen jsme přidali možnost volby podbarvení ceny v portále a e-shopu.

Sklady

Několika změnami prošel i skladový modul. Do inventury skladů jsme doplnili další testy, které by měly zamezit spuštění generování skladových dokladů omylem, včetně opakovaného dotazu na spuštění. Třídění produktů v inventuře jsme upravili, aby se shodovalo se sestavou inventury. Do parametrů skladů a do uzavírání skladů nyní přibylo sledování historie změn.

Obchodní doklady

V obchodních dokladech byla nově přidána podpora pro zadání poboček Zásilkovny na Slovensku. Bylo také sjednoceno zaokrouhlení výsledné prodejní ceny po započtení slev na serverové i klientské straně. A do statistiky nákupu byly přidány mezisoučty za seskupení. Bylo též upraveno otevírání aplikace, pokud si uživatel zvolí nějaký výchozí filtr včetně seskupování za jiný než výchozí sloupec.

E-shop

Do parametrů e-shopu jsme přidali možnost zobrazit uživateli po přihlášení informaci o nesplacených fakturách XX dní po splatnosti. Dále zde přibyla možnost nastavit si překlady pro další údaje na e-shopu, tzv. tooltipy pro „semafor“ indikující, že produkt je skladem a upozornění, že produkt skladem není.

Fakturace

Ve Fakturaci máte nyní možnost měnit interní info na zaúčtované faktuře. Upravili jsme zde také ukládání některých měnitelných údajů pro nezaúčtované faktury z jiných účetních období (splatnost, způsob úhrady, aj.). Bylo třeba také zamezit kopírování nevhodných typů faktur do dodacích listů (dobropis, zálohová faktura). Do předvoleb tisku faktury jsme doplnili možnost omezit tisk QR kódu na nejjednodušší variantu – QR platba.

Systém

V systému se nyní plný název aplikace zobrazuje jako tooltip i pro aplikace zařazené do uživatelského menu (vpravo). 

A nakonec přinášíme novinku v podobě dalších barevných schémat - Allegro Mac, Light a Dark, která si můžete vyzkoušet již v této verzi. Více o nich a dalších novinkách se dozvíte zde v přiloženém souboru.

04/01
2021

Vítáme vás v novém roce 2021 a přejeme všem mnoho zdraví a úspěchů jak v osobní, tak v pracovní rovině. I tento rok pokračujeme v tradici našich měsíčních zpravodajů a hned na jeho začátku vám přinášíme čerstvé novinky z Allegra. Dále se dočtete i o aktuálních změnách v odpisování majetku a technickém zhodnocení a zrušení daňového odpisování nehmotného majetku.
readmore
more/less
Pojďme se podívat, co nového přinesla verze 2.86.

Účetní modul

Hned na začátek roku jsme trochu zrychlili. V párování pohybů na účtech jsme optimalizovali rychlost načítání existujících párování. V tisku interního a finančního dokladu jsme do detailu řádku doplnili případné DUZP. V pohledávkách dle splatnosti jsme do exportu do excelu doplnili sloupce s bankovním účtem vlastníka. Upravili jsme vyhledávání v pohledávkách a závazcích a hledání dle variabilního symbolu jsme upravili na textové. Nyní můžete vyhledávat s pomocí hvězdičky*.

Pokladní doklady

Při zaúčtování pokladního dokladu se popis z hlavičky (číslo příjmového / výdajového dokladu a jeho popis) nově použije i pro účtování na centralizovaný finanční účet.

Sklady

Do inventury skladů – detailu produktů – jsme doplnili volitelný sloupec s aktuálním stavem produktu. Volba se provádí nově přidaným parametrem v předvolbách skladů.

Obchodní doklady

Do omezení prodeje (generální i individuální) jsme doplnili omezení procenta „překrytí“ (dodání většího množství) zakázky. Omezení se aplikuje při kopírování řádků zakázky do dodacího listu, nebo faktury. Rovněž také pro hutní materiál i pro případnou změnu množství na výdejce. Upravili jsme také načítání poboček Zásilkovny.

Pohledávky a závazky při platbách mimo účetnictví je nová aplikace pro klienty, kteří využívají jen obchodní doklady a neúčtují.

E-shop

Upravili jsme funkčnost tlačítka „doporučit produkt příteli“. Úpravou prošlo také zobrazení bonusového množství za sortiment v detailu produktu.

Text „e-shop" může být nyní doplňován za číslo objednávky zadané zákazníkem, pokud je pro uživatele e-shopu použito příslušné oprávnění.

V parametrech e-shopu jsme provedli redesign a přidali nové předvolby – pamatovat si stav sloupců (component state), sloučit základní a typovou slevu do jednoho údaje, skrýt informace o DPH a zobrazit upozornění, pokud není dostatečné množství skladem. Přibyl zde i nový parametr – počet dní po splatnosti, po jejichž uplynutí se uživateli e-shopu zobrazí při přihlášení upozornění na tuto skutečnost.

Prodejní portál

Do prodejního portálu jsme doplnili zpracování nově přidaného typu prodejních akcí – procentní sleva za manipulační množství.

Zakázky

Nevykryté položky zakázek – nad textovými buňkami je nyní přidán tooltip obsahující celý text.

Nákup

V nákupu jsme vytvořili novou aplikaci - nákupní statistika skladových produktů. Pracuje s daty ze skladových příjemek a návratek dodavateli.

Tyto a další novinky naleznete také zde v přiloženém souboru.

21/12
2020

Děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za projevenou přízeň v letošním roce a těšíme se na další spolupráci. 🎄❄PF 2021❄🎄
readmore
more/less

08/12
2020

Pomalu a téměř nenápadně jsem se přehoupli do posledního měsíce letošního roku, do období adventu a vánočních příprav. Sice v poněkud zvláštním duchu, ale tento rok už nás asi jen tak něčím nepřekvapí. Přejeme proto všem obchodním přátelům a čtenářům našeho zpravodaje, ať tento čas prožijí s poklidem, radostí a dobrou náladou. Krásné vánoční období vám všem přátelé!
readmore
more/less
V listopadu jsme pro vás vytvořili následující aktualizace.

Účetnictví jsme tisk deníku interních dokladů přepracovali do Stimulsoftu. Tímto byly všechny tisky deníků přepracovány do novějšího generátoru reportů a jsou nyní v menu k dispozici místo původních. Tisk dokladů v účetnictví, v bankách, pokladnách a interních dokladech, byl také přepracován do Stimulsoftu, stejně jako soupis DPH dle měny.

Ve Společnostech jsem do detailu společnosti pro zákazníky používající e-shop a mající příslušné oprávnění doplnili záložku pro správu uživatelů e-shopu. V Info panelu společnosti, pro licence s evidencí plateb mimo účetnictví (neúčtují, používají pouze obchodní doklady), jsou obraty a pohledávky nyní počítány z dat mimo účetnictví. Do evidence osob společností jsme přidali upozornění na případnou duplicitu (jméno, příjmení a pokud je, pak i datum narození).

Ve Skladech došlo k následujícím úpravám. Do detailu řádku skladového dokladu jsme doplnili skrytý sloupec dobropis. Evidence hutních šarží – vstupy pro množství, nyní respektují nastavení počtu desetinných míst pro sklady. Do některých exportů z inventury jsme doplnili sloupce standardní značení produktu, skupina typů a typ produktu.

Pokud máte zapnut porovnávač cen (prodejní na dokladu x aktuální prodejní), je tento porovnávač nyní k dispozici i v Nabídkách (původně byl jen v zakázkách a některých přehledech zakázek).

Do seznamu dodacích listů jsme nově doplnili skrytý sloupec „kompletně v přepravě“.

Úpravami prošla i Fakturace. Bylo optimalizováno načítání DL pro sběrnou fakturaci. Do seznamu faktur byl pro dobropisy doplněn skrytý sloupec související příjemky. Do detailu faktury byl pro dobropisy doplněn skrytý sloupec se související příjemkou. Do přehledu všech řádků faktur byl pro dobropisy doplněn skrytý sloupec s číslem příjemky. Do nastavení účetních deníků – záložka fakturace – byla doplněna výchozí šablona pro zasílání faktur (dobropisů) e-mailem. Při automatickém zasílání (např. v prodejním portálu) se použije přednastavená šablona, při hromadném je možno tuto funkci vypnout.

V položkách Dobropisů najdete nyní novou aplikaci – přehled řádků dobropisů s možností filtrovat jen ty, u kterých ještě nebyla vytvořena příjemka na sklad.

Přepravě jsem optimalizovali načítání celých dodacích listů do přepravy. Do evidence typů balení jsme doplnili vstup hmotnost (myšleno maximální). Do evidence balení přibyl nový údaj – hmotnost.

Do evidence Obchodního případu byl doplněn termín splnění. V přehledu případů je vypršený termín zvýrazněn červeně.

Subitu došlo k úpravě načítání údajů společnosti z ARESu – vizualizace i načítání tak, aby odpovídalo omezenému množství údajů pro Subito zákazníky.

Předvolbách systému jsme pro vás vyladili následující funkce. Pro obchodní doklady přibyla možnost přepnout zobrazení výstražného trojúhelníku z dodatečného textu k vytištění na poznámku (interní). Týká se to především aplikací jako prodejní portál – seznam nevykrytých zakázek, dále nevykryté položky zakázek a e-shop – ukládání poznámky z objednávky. Optimalizovali jsme načítání předvoleb v různých aplikacích napříč celým systémem. Přidali jsme vstup pro zadání DFM složky, do které se vytvářejí exportní soubory z přepravy. A nově i přepínač pro e-shop - zobrazení celkové úspory za prodejní akce v košíku.

Tyto a další novinky naleznete také zde v přiloženém souboru.

02/11
2020

Přelom měsíce října a listopadu se nese v duchu Halloweenu, svátku Všech svatých a Dušiček. Všechny tyto tři po sobě jdoucí dny spolu souvisí. Oslavují a připomínají totiž mrtvé, známé i neznámé, v rámci církevních i pohanských tradic. Prapůvod těchto svátku najdeme v keltských tradicích. Právě keltský rok začínal Samhainem a slavil se 1. listopadu. Je na půli cesty mezi podzimní rovnodenností a zimním slunovratem, jako protipól Beltainu, přesně po půl roce....
readmore
more/less
...​Je to čas dlouhého zimního odpočinku, čas dokončit vše staré a vytvořit prostor pro nové začátky. Je to období, kdy máme pustit všechno, co nám již neslouží. 

V říjnu jsme dokončili řadu vašich požadavků a vytvořili následující aktualizace.

V modulu Účetnictví jsme upravili Faktury dle zákazníka a přidali sloupec s číslem objednávky. V párování pohybů na účtech jsme optimalizovali načítání dat a prodloužili timeouty. Do položek k úhradě a dalších podobných přehledů, včetně tisku podkladů pro placení, jsme pro zákazníky doplnili přeplatky faktur a nedopárované zálohy. Do příkazů k úhradě – nabídky dobropisů jsme zahrnuli i přeplacené faktury a nedopárované zálohy.

Vytvořili jsme novou aplikaci – přehled společností a posledních kontaktů s ní. Umožňuje filtrování dle zodpovědné osoby (nákup i prodej), data posledního kontaktu atd.

Dalšími novinkami jsme obohatili i Obchodní dokladyStatistiky prodeje jsme rozšířili o možnost detailu dle dodacích adres (případná adresa na DL má přednost před fakturací, kde dodací adresa být nemusí). Pozor, detail se projeví vzhledem k nočním přepočtům statistik až druhý den po instalaci nového release. Dále pak podle aplikace (detail, dle zákazníků…) jsme přidali možnost vypnout detail dle zodpovědné osoby. Poslední úpravou je přidání skrytého sloupce s minimálním množstvím (pro hlavní sklad, nebo pokud není, tak pro produkt).

I v e-shopu došlo ke několika vylepšením. Do parametrů e-shopu byla přidána možnost barevného zvýraznění „zasunutého“ seznamu typů produktů pro lepší zpětné nalezení. Dále byla do parametrů e-shopu přidána informace o ceně dosažitelných bonusů a poplatků. Došlo také na opravu zobrazení detailních informací o prodejních akcích typu procentní sleva. V info panelu společnosti (přihlášeného zákazníka) bylo optimalizováno a sjednoceno zobrazení jednotlivých panelů a načítaných dat. Nově, pokud zákazník objedná produkt, který již měl v košíku vybrán, se zvolené množství k původnímu přičte (původně se nahrazovalo).

Prodejním portále jsme vyřešili problém s kombinací službových a skladových produktů, pokud pro službové byl vytvářen dodací list a pro skladové zakázka. Do seznamu produktů jsme přidali ikonu pro otevření produktových informací. Při vystavení dodacího listu ze zakázky se kód a popis produktů přebírají ze zakázky.

Na řadu přišel i modul Fakturace. V průvodci vystavením dobropisu bylo upraveno načítání výchozí měny dle zákazníka. Do vystavení faktury jsme přidali možnost zadávat i odpočet záloh, které z různých důvodů následně k platbě nemají vystaven daňový doklad (zahraniční, přenesená povinnost). Informace o těchto zálohách se rovněž tiskne na formulář faktury. Celková částka záloh (na první záložce fakturace) se automaticky při změně částky přepočítává, nicméně nadále je možné do ní vstupovat ručně. Další změna proběhla v párování při zaúčtování. Do panelu párování byla přidána možnost vytvořit párovací doklad i pro zadané zálohy (daňové i nedaňové), pokud je k nim nalezena zaúčtovaná zálohová faktura. Pokud není, je na to uživatel již při uložení faktury upozorněn. Původní možnost párování zůstává nadále k dispozici například pro párování s dobropisem či přeplatkem na jiné faktuře. Do seznamu a detailu daňového dokladu bylo doplněno zobrazení čísla placené zálohové faktury

Tyto a další novinky naleznete také zde v přiloženém souboru.

01/10
2020

Ve spolupráci s firmou Shean jsme připravili novou marketingovou kampaň zaměřenou na produkty z rodiny Allegro Business Software. Vytvořili jsme nové zajímavé balíčky s různou funkcionalitou. Přizpůsobili jsme i ceny, aby byly ještě více lákavé. Mnozí menší zákazníci po nás žádali možnost obchodovat v Allegru a nevyužívat účetnictví, jelikož mají externí účetní. I těm jsme vyšli vstříc a vytvořili nový typ balíčku s názvem Start. Věříme, že nyní si z našich balíčků vybere každý.
readmore
more/less
V září jsme pro vás připravili následující novinky.

Již minulý měsíc jsme vám představili novinku Požadavky na služby - modul umožňující evidovat požadavky (typicky požadavky zákazníků na služby) a sledovat postup jejich zpracování, jako přiřazení osobám, sledování stavu a postupu zpracování. Dalším rozšířením požadavků na služby je nyní Plán práce na požadavcích. Jde o aplikaci pro sestavení plánu práce na požadavcích pro jednotlivé pracovníky. Požadavky se zaplánují tak, že se pomocí tlačítek přiřadí aktuální zodpovědné osobě. V případě potřeby je možno požadavek přiřadit někomu jinému, nebo i více osobám. Ke každému zaplánovanému požadavku je možno dopsat poznámku pro daný plán. Po sestavení lze plán odeslat emailem, přičemž jako příjemci se přednastaví všechny osoby v evidenci vlastníka. Další funkcí plánu je průběžná kontrola, jak se mění stav zaplánovaných požadavků. V levém panelu jsou k dispozici skryté sloupce aktuální stav a aktuální osoba. Pokud tedy po dokončení práce na požadavku příslušná osoba změní stav nebo přesune požadavek na dalšího pracovníka, je tato informace k dispozici v náhledu na starý plán.

Účetnictví - pohledávky / závazky sumárně – upravili jsem vyhodnocení dat pro společnosti, které jsou zároveň dodavatelem i zákazníkem. Data o opačném vztahu jsou napočítána vždy a uživatel si je může zobrazit odkrytím skrytých sloupců týkajících se opačného vztahu. V předchozí verzi se data opačného vztahu nepočítala.

Banklink – import výpisů – nově se při načítání výpisu k jednotlivým řádkům platby ukládá i číslo protiúčtu a číslo faktury (variabilní symbol). Skryté sloupce s protiúčtem a číslem faktury/variabilním symbolem jsou nyní k dispozici i v načteném výpisu v účtování bankovních výpisů.

Obchodní doklady - program pro záměnu typu řádků z manuálních na produktové byl upraven tak, že při zakládání nového produktu se předvyplní některé údaje (kód, popis…) do nově zakládaného produktu.

Řady obchodních dokladů – seznam je nyní otevřen seskupený dle typu dokladu.

Sklady - Řady skladových dokladů – pro příjem od dodavatele se v případě volby „použít průměrnou skladovou cenu“ zobrazí upozornění, že tato volba má smysl pouze pro řady návratek od dodavatelů po výměně zboží nebo reklamaci. Pro běžný nákup od dodavatele je tato volba nesmyslná, přesto ji ale někteří uživatelé mají zapnutou.

E-shop - do parametrů byla přidána volba "Ignorovat diakritiku při vyhledávání“. Dle tohoto parametru se příslušně chová hledání produktů v e-shopu. Do přehledu nedodaných objednávek byl doplněn sloupec „běžně skladem“ viditelný, pokud pro některý produkt je nastaveno skladové minimum.

Prodejní portál - kontrola, zda stejného zákazníka neobsluhuje jiný uživatel byla rozšířena – nově se děje při každém přidání produktu do „košíku“, přičemž se upozornění zobrazí pouze jednou. Vyhledání produktů bylo upraveno tak, že v závislosti na parametru v předvolbách se kontroluje nebo ignoruje diakritika. Při expedici dle zakázky se nyní bere v potaz řada dodacích listů nastavená na řadě zakázek.

Zakázky - v nevykrytých položkách zakázek byl doplněn skrytý sloupec s hlavičkovým popisem zakázky. Hromadná žádost o nákup – zde byl doplněn skrytý sloupec s hlavičkovým popisem zakázky a opraveno řazení dle sloupce poznámka. Do předvoleb tisku zakázek byla doplněna možnost přednastavit třídění řádků dle produktu.

Dodací listy - kontrola cen řádků DL – řádky s minoritním rozdílem (menší než 0,01) se ignorují. Dále pak byl přidán sloupec zisk a odkaz na navázanou výdejku. Příslušným způsobem byl také upraven i export dat do excelu.

Přeprava - načítání celých dodacích listů do přepravy bylo značně zrychleno.

Systém - bylo připraveno API pro práci se základními údaji společností. API podporuje standardní metody get, post, put a delete. Navíc byly přidány i varianty pro přístup k datům pomocí cizích klíčů (foreign ID, klíč v jiném systému). Detaily použití jsou k dispozici na vyžádání.

Předvolby - bylo zásadně zrychleno načtení detailu předvoleb. Do předvoleb pro prodejní portál byla přidána volba "Ignorovat diakritiku při vyhledávání“. 

Tyto a další novinky naleznete také zde v přiloženém souboru.

01/09
2020

S posledním prázdninovým dnem je tu i poslední letní zpravodaj. Léto pomalu odchází, čas dovolených končí. Srpen byl pro nás v NewLinku spíše odpočinkový měsíc. Mnoho z nás si užilo dovolenou a čerpali jsme síly do další části roku. Přesto jsme ale pracovně úplně nezaháleli, věnovali se i programátorské činnosti a vydali pro vás dvě nové verze, které určitě stojí za zmínku.
readmore
more/less
Jaká vylepšení jsme pro vás připravili během prázdnin?

Horkou novinkou jsou Požadavky na služby. Jde o modul umožňující evidovat požadavky (typicky požadavky zákazníků na služby) a sledovat postup jejich zpracování, jako přiřazení osobám, sledování stavu a postupu zpracování. Další možností je napojení na prodejní doklady (nabídka – faktura) a evidence práce odvedené na řešení požadavků. Modul je zaměřen směrem do vaší firmy, neslouží ke komunikaci se zákazníkem. Evidence požadavků v sobě rovněž obsahuje i možnost zasílání informačních emailů o nových požadavcích a o změnách stavu. První nasazení modulu bylo provedeno u nás – nahrazujeme pomocí něj historicky systém „Issue management“ (ISM) a evidujeme pomocí něj vaše požadavky.

Účetnictví jsem do účtování vydaných faktur doplnili vstup pro číslo objednávky zákazníka.

V upomínkách jsme do předvoleb systému přidali možnost přikládat do emailu upomínky i pdf jednotlivých faktur.

produktech jsme upravili Typy produktů a přidali sledování akcí uživatele, tzv. historie. Do seznamu produktů jsme přidali skrytý sloupec – hlavní charakter produktu (skladová, služba). V evidenci prodejních cen se pro produkty služeb již nezobrazuje grid posledních příjmů na sklad.

obchodních dokladech byl do seznamů obchodních dokladů (nabídka – faktura) přidán sloupec související požadavek na služby. Do evidence stavu dokladů přibyla možnost setřídit stavy pro jednotlivé doklady pomocí pořadového čísla tak, aby stavy byly řazeny dle logické posloupnosti a ne abecedně.

zakázkách jsme na řádku zakázky umožnili ruční vykrytí (obdobně, jako to je u objednávek). Typické využití je například zaznamenání toho, že zákazník již dodávku nepožaduje.

E-shop jsme také obohatili o mnohé novinky. Například do košíku bylo přidáno praktické tlačítko pro kompletní vymazání košíku. Sloupec cena bez DPH je nyní zobrazen jako výchozí, cena s DPH se zobrazí po najetí myší. Po přidání produktu do košíku nově zůstává poslední přidaný produkt v seznamu produktů označen, je tedy možno pokračovat šipkami ve výběru dalších produktů.

prodejním portále jsme upravili následující. Interní poznámka u produktu se zobrazí v bublině již při najetí myši na symbol indikující tuto poznámku. Pokud máte v seznamu vybraných produktů (košík) vybráno více produktů a je zobrazen vertikální posuvník, posune se obsah po přidání nového produktu tak, aby byl vždy viditelný. Rovněž po několik sekund se produkt podbarví oranžově.

Do předvoleb systému jsem přidali vstup pro nastavení výchozí složky v DFM pro soubory přikládané k dokladům pomocí nové mobilní aplikace. Tato aplikace umožňuje uživatelům pomocí mobilního telefonu vyfotit obrázek a přiložit ho k dokladu (např. zdokumentovat poškození balíku při dodání, nebo vyfotit originál faktury a dodacího listu …)

Tyto a další prázdninové novinky naleznete také zde v přiloženém souboru.

01/08
2020

Na vrcholu léta vám přinášíme další vydání zpravodaje. Dovolené jsou nyní v plném proudu a i my v NewLinku se snažíme využít krásného počasí a načerpat síly do druhé poloviny roku. Jelikož se také v našem odvětví pravděpodobně začnou projevovat nastupující ekonomické dopady koronaviru, nezahálíme a snažíme se letošní léto využít k vylepšení marketingové komunikace se zákazníky a propagace značky Allegro Business Software. Protože každá překážka je pro nás zároveň výzvou.
readmore
more/less
I když si teď častěji užíváme letního volna, připravili jsme pro vás následující novinky.

V modulu Účetnictví v účtování bankovních výpisů jsme upravili tlačítko pro konverzi řádku na typ dodavatel / zákazník. Nově je aktivní i pro řádky dodavatel / zákazník s platbou zálohy. Uživatel tedy může jednoduše neidentifikovanou platbu přiřazenou na základě shody bankovního účtu dodavateli či zákazníkovi převést na platbu skutečné faktury. V přiznání k DPH se při sestavení přiznání pro získání dat interně používá nově přepracovaná sestava soupisu DPH. Došlo tím mimo jiné i ke zrychlení podání dat pro přiznání. Byla též doplněna kontrola duplicity vytvoření přiznání pro jedno období, která mohla nastat, pokud více uživatelů zároveň začalo připravovat přiznání pro stejné období. Pro společnosti z Velké Británie (vč. Normanských ostrovů a ostrova Man) se od 1.1.2021 v případě kdy mají nastaven režim EU, zobrazí upozornění (nákup, prodej) nebo chyba (účtování), že tento režim DPH již by neměl být používán.

Několika drobnými úpravami prošel i Skladový modul. Do přehledu stavu skladů jsme doplnili skrytý sloupec „neaktivní produkt“. V hromadném potvrzení skladových dokladů jsme do seznamu dokladů přidali sloupec se souvisejícími zakázkami. Do generování skladových dokladů z inventury nově přibyl test neaktivních produktů. Doklady nelze vygenerovat, dokud uživatel tyto produkty nezaktivní.

Produktech jsme částku faktury v přehledu faktur změnili z částky včetně DPH na bez DPH (jako to je u ostatních typů dokladů). Dále jsme doplnili skryté sloupce – částka včetně DPH a pro prodejní doklady i cena/mj po slevách. Provedli jsme změnu v kontrole prodejních cen. Výpočet prodejní ceny jsme upravili tak, že se nová cena zaokrouhluje vždy nahoru. To omezí počet indikovaných chyb, kdy chyba je vlastně způsobena dvojím zaokrouhlením při zpětném výpočtu přirážky. Do kontroly jsme také přidali vstup pro tolerovanou odchylku. Uživatel má možnost odfiltrovat si drobné chyby (např. výchozí hodnota – desetina promile). V pořizovacích cenách produktů jsme do filtrů pro export produktů přidali volbu „včetně neaktivních“. A Do vyexportovaného souboru jsme doplnili sloupec s datem platnosti ceny.

Do Obchodních dokladů (zakázka, DL, prodejní portál a e-shop) jsem nově doplnili kontrolu duplicity produktu na objednávce zákazníka. Interní info na řádku dokladu je nyní editovatelné, i když je doklad otevřen v jiném účetním období.

Nezapomněli jsme ani na E-shop. Při smazání filtru kategorií zůstává filtr produktů vyplněn. Pokud má uživatel nastaveno povinné zadání čísla objednávky (pomocí oprávnění) a číslo objednávky nezadá, je automaticky vygenerováno – e-shop + datum. A do parametrů byla přidána nová možnost – zobrazuj volné množství skladem v košíku.

Množství k vykrytí ostatních zakázek v Prodejním portálu je nově zobrazeno červeně, pokud je volné množství skladem nedostatečné pro pokrytí všech zakázek. Stejná funkce je k dispozici i v aplikaci nevykryté položky zakázek. Funkce je k dispozici pouze tehdy, když je vypnuto započítávání ostatních zakázek do volného množství. Portál jsme vylepšili o řadu dalších „vychytávek“ například ve vstupu „číslo objednávky“ byla přidána možnost zadávat znovupoužitelné texty. Při otevření náhledu na ostatní zakázky je řádek, na který se kliklo, podbarven zeleně. Zakázky stejného zákazníka jsou podbarveny světle zelenou. Do detailu ostatních zakázek bylo doplněno zobrazení sum za produkt. A do zobrazení zakázek bylo doplněno podbarvení šrafováním pro doklady označené jako důležité.

Zakázkách jsme upravili záložku výroba. Nyní se zobrazují i příkazy zakázkové výroby. Dále pak bylo přidáno tlačítko pro otevření výběru zakázek pro generování výrobních příkazů. Do záložky náklady jsme doplnili možnost zadávat mzdové a režijní náklady. A do detailu zakázky jsme doplnili skrytý sloupec „související objednávky“. Sloupec jsme rovněž doplnili i do aplikace „položky zakázek“.

Vytvořili jsem také novou aplikaci pro zobrazení přehledu vyhodnocení nákladů na uzavřené zakázky a zisk a aplikaci pro zobrazení přehledu vyhodnocení nákladů na zakázku dle zaměstnanců a množství (hodin).

Uvedli jsem k životu také novou aplikaci Denní fakturace dodacích listů. Tato aplikace slouží především pro situaci, kdy se během dne postupně připravují dodávky pro zákazníky (i více DL) a fakturace se provádí až následně za celý den.

Tato a mnohá další vylepšení Allegra naleznete zde v přiloženém souboru.

30/06
2020

A máme to tu zase. Léto, slunce, dovolená, pohoda... Těšíte se? My moc. Letošní astronomické léto začalo přesně před 10 dny před půlnocí, kdy slunce vstoupilo do znamení raka. Na své pomyslné dráze dospělo do nejsevernějšího bodu a začíná se vracet zpět k rovníku. Letos připadl slunovrat na 20. června, což bylo poprvé od roku 1796. Ale dost už té letní teorie, je na čase pustit se do praxe. Takže ať už to letošní léto prožijete kdekoliv, přejeme vám, ať je plné pohody.
readmore
more/less
V měsíci červnu jsme pilně pracovali na vylepšení Allegra a doplnili jsme spoustu novinek.

V modulu Účetnictví bylo upraveno dohledání částky zálohové faktury ve starším režimu (jen účetní saldo), pokud volba faktury byla provedena přímo zadáním jejího čísla, a ne pomocí okna s výběrem více faktur. Dále přibyly nové aplikace pro tisk košilky faktury přijaté a vydané. Tisky byly přepracovány do Stimulsoft generátoru sestav a nové umožňují i tisk košilky zálohové faktury.

Do importu bankovních výpisů jsme přidali podporu pro výpisy slovenské ČSOB ve formátu SEPA. V účtování bankovních výpisů je tlačítko pro konverzi řádku na typ dodavatel / zákazník nově aktivní i pro řádky dodavatel / zákazník s platbou zálohy. Uživatel tedy může jednoduše neidentifikovanou platbu přiřazenou na základě shody bankovního účtu dodavateli či zákazníkovi převést na platbu skutečné faktury. Do plánu plateb jsme doplnili checkbox pro označení plánu pro platbu DPH. Dále pak zadání částky v plánu není nově povinné – například pro přednastavení plánu pro DPH a jiné platby, kde se částka každý měsíc mění.

Do příkazu k úhradě jsme doplnili tlačítko pro načtení platby DPH z řádného přiznání. Po volbě přiznání se nyní vygeneruje řádek příkazu s částkou z řádku 64 a pokud je nalezen i plán platby pro DPH, vyplní se i účet a symboly.

V Majetku bylo upraveno pojmenování exportních souborů. Pokud název klienta obsahoval některé znaky (např. tečku), nefungoval export v prohlížeči Chrome. Tisk karty majetku jsme rozšířili o účty nastavené na daném inventárním čísle.

Ve Společnostech máme novou aplikaci výběr adres pro export a následný hromadný mailing nebo obesílání klasickou poštou. Adresy lze filtrovat dle různých kritérií včetně obratu nebo data založení.

V modulu Sklad jsme upravili řady skladových dokladů, kde jsme znemožnili ukládání nákupní ceny (automatické i ruční) pro příjmy od dodavatele, které používají průměrnou skladovou cenu (typicky například výměna reklamovaného zboží od dodavatele).

Změnou prošel i Obchodní modul, kde do způsobů úhrady byl přidán nový parametr – počet výtisků faktury v prodejním portále. Cílem je umožnit nastavení počtu tištěných faktur například při úhradě hotově, pokud na úrovni zákazníka apod. není nastavení provedeno, nebo je tisk faktur v portálu zakázán. Dále bylo upraveno chování nabídek způsobu přepravy a platby. Položky s omezením pouze pro e-shop se nenabízí jen při vystavení dokladů, pro filtry v tiskových a přehledových aplikacích toto omezení neplatí.

Novinky v e-shopu se týkají především v provedení revize a optimalizace zdrojového kódu aplikace.

V Prodejním portálu bylo optimalizováno zobrazení tlačítka tisknout fakturu a pokladní doklad při malém rozlišení. Upravili jsme tisk stvrzenky na pokladním dokladu vytvořeném v portálu – respektuje se nastavení na řadě pokladních dokladů. Při zadání množství je možné pomocí nového parametru v předvolbách zobrazit i přehled nedodaných zakázek pro daný produkt. 

Množství k vykrytí ostatních zakázek je v Prodejním portálu nyní zobrazeno červeně, a to pokud je volné množství skladem nedostatečné pro pokrytí všech zakázek. Stejná funkce je k dispozici i v aplikaci nevykryté položky zakázek. Funkce je k dispozici pouze tehdy, když je vypnuto započítávání ostatních zakázek do volného množství. Při otevření náhledu na ostatní zakázky je řádek, na který se kliklo, podbarven zeleně. Zakázky stejného zákazníka jsou podbarveny světle zelenou.

Úpravou prošly i Nabídky, kde jsme pozměnili kopírování nabídek do následných dokladů (zakázka, faktura), aby nebylo možné kopírovat již neplatné nabídky.

Tato a mnohá další vylepšení Allegra naleznete zde v přiloženém souboru.

29/05
2020

V minulých měsících jsme se sami přesvědčili, jak je důležité mít možnost pracovat „na dálku“ a mít k dispozici technologie, které to bezproblémově umožňují. Touto zkušeností si teď, víc než kdy jindy, prochází celá řada firem a jejich pracovníků. Cloudové řešení, na kterém je postaven Allegro Business Software, přenáší své uživatele přes tato náročná období bez nutnosti řešení technologických problémů spojených s home office svých zaměstnanců. Ti, kteří používají Allegro v cloudu, mají vyhráno :)
readmore
more/less
A čím novým jsme obohatili Allegro v tomto měsíci?

V modulu Účetnictví jsme při tvorbě přiznání DPH doplnili upozornění na případné neproúčtované daňové doklady k přijatým zálohám.

V modulu Majetku jsme do seznamu inventárních čísel doplnili čtyři skryté sloupce s účty (účet pořízení, majetku, oprávek, odpisů).

V Produktech jsme upravili velikost okna pro editaci prodejních cen v případě velmi malého rozlišení displeje. Pro funkci „otevřít jako nový“ jsme doplnili možnost pomocí oprávnění definovat údaje, které se nemají z původního záznamu přebírat. Detail produktových informací jsme obohatili o minima skladové zásoby. A také jsme přidali možnost zakázat ukládání nákupních cen produktů v objednávkách a příjemkách – ručně i automaticky. Toto nastavení má vyšší prioritu než nastavení automatického ukládání na úrovni dodavatele.

V modulu Sklady jsme do položky skladových dokladů optimalizovali export rozsáhlých dat do excelu. Do přehledu stavu skladu jsme doplnili skryté sloupce min. a max. množství. V případě přehledu vratek dodavateli se při exportu do excelu pracuje s přepínačem „pouze bez dobropisu“.

V prodejních statistikách jsme do vyhodnocení statistik prodeje (všechny varianty) doplnili přepínače pro zobrazení neskladových produktů a zobrazení manuálních řádů.

Několik dalších novinek přibylo i v e-shopu. Např. bylo upraveno zpracování manipulačního množství. Dále se při spuštění aplikace kontroluje minulý neobjednaný obsah košíku a v případě, kdy jsou obsaženy nyní neplatné nabídky, jsou tyto řádky odstraněny. V aplikaci moje objednávky bylo doplněno automatické skrývaní prázdných sloupců pro datum expedice, objednávka zákazníka a zodpovídá u nás. Info panel společnosti byl mírně upraven a některé prázdné sloupce jsou automaticky skrývané a byla přidána automatická aktualizace formuláře.

Do fakturace, sběrné fakturace a faktur vytvářených prodejním portálem jsme nově doplnili vyhodnocení výchozího bankovního účtu vlastníka dle měny. Nově také nelze měnit důležité údaje při vystavení daňového dokladu k přijatým zálohám – pokud je daňový doklad již použit ve vyúčtovací faktuře.

Bylo upraveno vyhodnocování poplatků a bonusů v zakázkách. Platí to pro zakázky vytvářené z e-shopu. V zakázkách prošlo dále úpravou přidávání PHE pro řádky kopírované z nabídek. A v tisku zakázky byla doplněna možnost tisknout na řádky zakázky čísla související nabídky a poptávky.

V modulu Přeprava jsme rozšířili formulář o možnost zaevidování zahájení přepravy. Tento údaj pak byl přidán od různých přehledů jako nový sloupec a bylo změněno podbarvení v těchto přehledech tak, že oranžová znamená připraveno a zelená zahájeno. Do plánu přepravy jsme přidali ke každé přepravě expander se seznamem zastávek a informací, zda již řidič zastávku navštívil (vyložil či naložil).

Tato a mnohá další vylepšení Allegra naleznete zde v přiloženém souboru

30/04
2020

Poslední dubnový den a především noc má své nezpochybnitelné kouzlo a je opředena řadou tajemství. Nachází se totiž v kalendáři přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem a už od nepaměti je jí připisována magická moc. Tu demonstrují rozdělané ohně, jejichž očistná síla nám pomůže spálit vše staré a nepotřebné a my s radostí vykročíme vstříc nejplodnější části roku.
readmore
more/less
Nyní se podívejme na dubnové Allegro novinky. 

Začneme v modulu Účetnictví, kde jsme do účtování faktur vydaných přidali novou možnost pro zákazníky s IČ, ale bez DIČ. Jde o nasměrování faktury do sekce A5 kontrolního hlášení. V opačném případě faktura přesahující 10 000 je směrována do sekce A4 pro další prověření.

Do účtování finančních a interních dokladů jsme přidali filtrování řádků dokladu. Vzhledem k tomu, že se jedná o filtrování na straně klienta (v prohlížeči), platí pro něj mírně odlišná pravidla. Například pro hledání v textech (vše mimo částek) se vždy aplikuje podmínka „obsahuje“ (na rozdíl od obvyklého „začíná na“).

účtování bank, při konverzi řádku typu různé na typ dodavatel / zákazník, nově zůstává zachováno pořadové číslo řádku v rámci dokladu.

Máme i novou aplikaci Přehled ostatního účtování na účty DPH (účty, které jsou v kódech DPH pro zaúčtování DPH). Tato aplikace slouží především ke kontrole všech přímých zápisů (tzn. bez daňového kódu, a tudíž nespadajících do přiznání DPH) na tyto účty. Typicky se tímto způsobem účtují jen počáteční stavy a proúčtování přiznání. Ostatní záznamy jsou potenciálně podezřelé.

V modulu Majetek jsme optimalizovali načítání detailu účetních odpisů a odpisů k zaúčtování. Dále jsme upravili import drobného majetku, kdy při importu není nastaven požadavek na následný hromadný přepočet, který je v tomto případě zbytečný.

Do evidence bankovních účtů vlastníka byla nově doplněna volba – výchozí pro zvolenou měnu. Typické použití se plánuje v různých tiscích dokladů, kde dle měny dokladu se bude tisknout nejvhodnější bankovní účet. Postupně doplňujeme do různých aplikací vyhodnocení tohoto nového údaje.

Ve skladových dokladech se nyní Tooltip nad vstupem produktu zobrazuje, i když vstup sám je needitovatelný (zašeděný).

V modulu Obchod jsme pro vás připravili následující novinky. Zvýraznění odlišné prodejní ceny v nabídce / zakázce je viditelné ihned po zkopírování řádku (dříve až po uložení dokladu). Je však nutno mít zapnuto v předvolbách. V řadách obchodních dokladů jsme pro typ dokladu „avízo přepravy“ doplnili možnost zapnout si evidenci následné kontroly.

Další novou aplikací je Přehled nových zákazníků. Jak už její název napovídá, jde o přehled zákazníků založených za posledních XX dní s vyhodnocením dokladů, které mu již byly vystaveny – od nabídek až po zaúčtovanou fakturu.

prodejní portále jsme nově doplnili skryté sloupce manipulační množství a manipulační množství pro nákup a dále skrytý sloupec číslo objednávky zákazníka. Dále se do vytvářených nových nabídek a zakázek nastavuje výchozí stav dokladu (pokud je definován). Při odlišné prodejní ceně v zakázce je nyní před vykrytím všech bezproblémových zakázek zobrazeno varování o odlišné ceně – pokud je to zapnuto v předvolbách. Do předvoleb systému byl také přidán parametr, zda do e-mailu faktury přikládat i DL a neposílat ho tudíž samostatně.

Objednávkách byl do průvodce – načítání požadavků na nákup do objednávky – doplněn skrytý sloupec manipulační množství pro nákup a rovněž podbarveno množství k objednání, pokud nekoresponduje s manipulačním množstvím. Stejná úprava byla provedena i v průvodci načtením poptávky dodavateli. Do tooltipu produktu bylo nově doplněno manipulační množství pro nákup. Do ukládání nákupní ceny pomocí tlačítka v pravém panelu byl přidán chybějící případný výpočet prodejních cen dle vzorců na typu produktu. A do potvrzení objednávek dodavatelem byl doplněn export dat do excelu.

A bez úprav nezůstala ani Přeprava. Do evidence avíz přepravy byly doplněny vstupy pro zadání viníka a důvodu dobropisu (pro svoz návratek od zákazníka) a následnou kontrolu (dle nastavení na číselné řadě). Údaje k dobropisu byly rovněž doplněny do tisku interní průvodky avíza.

Závěrem je nyní přehled novinek na dashboardu řazen dle data zveřejnění od nejnovějšího.  

Tyto a mnohé další novinky naleznete zde v přiloženém souboru.

31/03
2020

Celý svět je teď vzhůru nohama. Spousta věcí, které platily před měsícem, už nyní neplatí. Ale možná je to jen o úhlu pohledu, kdo ví… Svět se mění a my s ním. Jedinou jistotou v životě je totiž změna. Takže ano, svět se opravdu mění, tak jako tomu bylo, je a bude vždy. Důležitá je víra v lepší zítřky. A jak se během této zvláštní doby změnilo naše Allegro? Pracujeme stále v plném nasazení a v březnu jsme vydali dvě nové aktualizace. Pojďme si přiblížit jejich obsah.
readmore
more/less

V systému jsme na spodní okraj prohlížeče doplnili malý panel s verzí Allegra. To proto, že prohlížeče do této oblasti zobrazují, na kterou adresu vede aktuální link a mohlo se stát, že dole ve formuláři byla překryta podstatná data. Tento panel je možné v případě potřeby zavřít.

Do toolbaru (horní lišty) společnosti bylo přidáno tlačítko pro zobrazení a editaci individuálních omezení prodeje pro danou společnost.

V tisku pohybů na účtech jsme do exportu dat do excelu doplnili sloupec s datem dokladu.

V pokladních dokladech do nastavení řádků DPH a účtování přibyly nové funkce. Jde o automatické vytvoření řádků rozdílů (zaokrouhlení). Dále "Hotkey" na přidání řádku ( + 1 – DPH, + 2 – účtování). A upozornění na málo pravděpodobný kód DPH (nákupní v příjmech, prodejní ve výdajích).

V interních dokladech je nyní povoleno měnit číslo dokladu – například pro vyplnění případných děr v číselných řadách. Využijete to u deníků se zákazem ručního vstupu do dokladů.

Vznikla také nová aplikace pro přehled nastavení výjimek slev nebo povolení prodeje pro společnosti a typy produktů. V evidenci společností se zadávají pomocí tlačítka vpravo vedle vstupu typ společnosti. V produktových informacích byly do řádků produktů doplněny skryté sloupce s nákupní slevou a čistou nákupní cenou po slevě.

Bylo přidáno oprávnění pro zamezení editace podstatných údajů na expedičním příkazu, pokud již byla zahájena expedice.

V nevyřízených interních objednávkách přibyla nová aplikace – varianta původní dashboardové, která při spuštění zobrazuje detail řádků. Do obou variant byla přidána možnost vystavit kromě převodky i požadavek na nákup.

Do předvoleb systému v objednávkách byla přidána možnost zapnout test minimálního množství při uložení – dle skladového a dle produktového minima. Lze zapnout oba testy naráz. Výchozí stav je vypnuto, proto prosíme, pokud jste tuto funkci při ukládání objednávky využívali, nezapomeňte si ji zapnout.

V e-shopu bylo v procesu odeslání objednávky, před závěrečným odesláním objednávky, doplněno rekapitulační okno se všemi zvolenými produkty, případnými poplatky či bonusy a s případným detailem způsobu dodání. Např. pro Zásilkovnu se zobrazí pobočka pro vyzvednutí.

Změnami prošel i prodejní portál. Do seznamu ostatních zakázek byl doplněn sloupec se zodpovědnou osobou. Kód produktu se nyní podbarvuje stejně, jako v běžných seznamech (dle typu produktu). Tuto volbu však musí uživatel zapnout v předvolbách systému. Je k dispozici i nová funkce - Vykrytí všech zakázek. Ta pro produkty bez šarží a sériových čísel a sklady bez skladových míst vybere všechny řádky zakázek s odpovídajícími parametry (doprava, úhrada), pro které je dostatek množství skladem (tzn. volné množství dostačuje pro tuto zakázku i pro všechny ostatní evidované v systému).

Tyto a mnohé další novinky naleznete zde v přiloženém souboru.

28/02
2020

Delší únor rovná se více hotové práce...? Za nás zcela určitě. Ačkoliv se letošní únor neřadí mezi ty krátké pracovní měsíce, které vám utečou lusknutím prstu, v NewLinku to nikomu nevadilo a každý pracovní den k dobru se hodil. Požadavků zákazníků totiž s nástupem nového roku zatím neubylo a my jedeme na plné obrátky, abychom všem vyhověli. Takže díky tobě devětadvacetidenní únore a s chutí do prvního jarního měsíce.
readmore
more/less

Pojďme se nyní podívat na únorové novinky v Allegru.

Účetní jistě potěší, že do pravidel pro účtování výpisů byla přidána možnost vyhledávat zakázku dle variabilního nebo specifického symbolu. Vylepšili jsme i podklady pro placení a do exportu dat do excelu jsme doplnili datum fakturace.

V modulu obchod jsme v Produktech přidali test duplicity standardního nákupního značení produktů. V případě duplicity je na tuto skutečnost uživatel upozorněn. Kontrola se provádí rovněž při zakládání nového produktu pomocí zrychleného zadání v prodejním portálu. Do seznamu produktů jsme doplnili skrytý sloupec s názvem typu produktu, ve kterém je umožněno textové hledání. V produktových informacích v listu produktů je nově možné využít skryté sloupce prodejní sleva a minimální obchodní přirážka produktu a typu produktu.

A v únoru nás neminuly ani nové aplikace. Například velmi užitečná aplikace pro kontrolu prodejních cen produktů pro případ, kdy se pro výpočet prodejních cen používají pořizovací ceny produktů a vzorce pro výpočet definované na typu produktu. Aplikace kontroluje existující prodejní ceny oproti poslední nákupní a skladové ceně. Navíc kontroluje případné nastavené minimální obchodní přirážky. Ceny dle poslední nákupní nebo skladové ceny lze hromadně ukládat.

V modulu Sklady byla provedena optimalizace některých kroků prováděných při potvrzení skladového dokladu. Pokud je na produktu definován produkt poplatku (např. PHE), tiskne se nově jeho název na skladových dokladech. Do seznamu skladových dokladů byly přidány sloupce účetní zakázka a projekt. Je třeba je mít zapnuté v parametrech účetnictví.

Do nastavení způsobu úhrady jsme doplnili možnost omezit výpočet případného data splatnosti na pouze jednu kategorii. Omezení je aplikováno na nastavení společností, typů společností a všechny prodejní doklady včetně prodejního portálu. Obdobně do nastavení způsobu dodání jsme doplnili možnost omezit výpočet případného data splatnosti na pouze jednu kategorii a nastavit sadu povolených způsobů úhrady. Omezení je aplikováno na nastavení společností, typů společností a všechny prodejní doklady včetně prodejního portálu a e-shopu.

Ani v e-shopu jsme nezaháleli a mimo jiné jsme přidali možnost kopírování předchozích dodacích listů do košíku pro opakovaný nákup. Dále jsme upravili práci se slevami na produktu v košíku, pokud jsou do košíku načteny řádky z nabídky. A před finálním dokončením objednávky byla doplněna celková rekapitulace objednávky.

Do prodejních akcí jsme implementovali další slevu za odběr množství definovaného sortimentu – procentní sleva. Procentní sleva za sortiment se využije v případě odběru definovaného rozsahu jednotek vyjmenovaných produktů, kdy dostane zákazník slevu x % na tyto vyjmenované produkty.

Nově si v předvolbách systému můžete zapnout podbarvení kódu produktu dle typu produktu. Tato možnost přibyla i v předvolbách prodejního portálu.


31/01
2020

Vítáme všechny příznivce Allegra Business Software v novém roce. Hned ze začátku jsem si pro vás připravili dvě nové aktualizace. Laťku jsme si tedy nastavili poměrně vysoko. Ohlédněme se ale ještě jednou za rokem minulým. V roce 2019 jsme vydali úctyhodných 19 aktualizací a s každou z nich jsem se posunuli zase o kus vpřed. Navíc jsem uvedli k životu projekt Subito fakturace pro PC i mobilní zařízení.
readmore
more/less
Subito je již volně ke stažení na webu www.subito-fakturace.cz, na Google Play i App Store, takže pokud chcete mít své data neustále při ruce a nic za to neplatit, určitě ji vyzkoušejte.

Nyní ale zpět k výše zmiňovaným aktualizacím.

Z důvodu hladšího přechodu na nový rok jsme v modulu Účetnictví optimalizovali a zrychlili proces vytváření nového účetního období – validace a kopírování základních tabulek. Rovněž jsme optimalizovali validaci nastavení účetnictví a rušení účetních období. Došlo také ke zrychlení načítání seznamu deníků, jelikož zde docházelo k zásadnímu zpomalení zjišťováním posledního čísla dokladu. V příkazech k úhradě jsme nastavili, že datum platby může nově spadat i do případných budoucích účetních období (např. v prosinci je možno zadávat příkazy na příští leden). Budoucí účetní období ale musí být již založeno.

Zajímavou vychytávkou je přidání informace o zisku oproti skladové a nákupní ceně produktu do tooltipu produktu v prodejních dokladech. Informace se zobrazuje pouze, pokud má uživatel přiřazeno příslušné oprávnění. V modulu Obchodní doklady dále přibylo vyhodnocení bonusu a poplatků dle způsobu dopravy a úhrady. Toto vyhodnocení bylo implementováno do e-shopu, prodejního portálu a běžných obchodních dokladů. Upozorňujeme také, že do nastavení způsobů platby byla přidána možnost označit platbu jako dobírkovou. Důvodem byla především nutnost rozlišovat platbu do pokladny od dobírky v portále, shopu a exportech dat pro přepravní služby. Zde prosím zbystřete, pokud máte nastaveny oba způsoby platby, tedy hotově i dobírkou. Pokud ano, Je nezbytně nutné upravit jejich nastavení.

Ve společnostech byl do nastavení mailování dle typu dokladů doplněn i daňový doklad k zaplacené záloze, který doteď chyběl.

Změn se dočkal i náš obchodní modulDo produktových informací a přehledu nákup/prodej jsme implementovali oprávnění na zákaz zobrazení skladových (a nákupních) cen. Do produktových informací jsme dále doplnili zobrazení minimální a maximální skladové zásoby a manipulační množství. Do editace nákupních cen jsme přidali kopírování nákupních a případných nových prodejních cen do případných podřízených databází. A do nastavení typů produktů jsme doplnili skryté sloupce minimální a maximální přirážka.

Modul sklady zaznamenal změny následující. Došlo k postupné implementaci oprávnění základních skladových aplikací, tj. zákaz zobrazení skladových (a nákupních) cen. Při hromadném potvrzení skladových dokladů přibyl při zpracování rovněž příznak „vyskladněno“ na případných navázaných dodacích listech. Stejná funkce byla přidána i do potvrzování výdejky mobilní čtečkou. Příznak „vyskladněno“ slouží k zrychlení vyhodnocení dodacích listů. Do přehledu stavu skladu byla nově doplněna možnost zobrazit si primární soubor z produktu.

Tyto a mnohé další novinky naleznete zde v přiloženém souboru.

13/01
2020

VOLNÁ POZICE PROGRAMÁTORA!!! více info zde
readmore
more/less
Nechceš dojíždět do Brna? Dej přednost Boskovicím a staň se členem našeho týmu. Hledáme šikovného programátora, který by se chtěl podílet na vývoji ekonomického a obchodního softwaru Allegro. 
Zakládáme si na přátelské atmosféře a férovém přístupu. Jsme dobrá parta, se kterou se nebudeš nudit. Pokud umíš programovat v prostředí .NET a ovládáš angličtinu, tak nás neváhej kontaktovat. Mzda dle domluvy a zkušeností, navíc firemní benefity, služební notebook a telefon, pružná pracovní doba a možnost částečného home office.  
Životopisy: renata@nlm.cz, bližší info tel. 731 441 155.

30/12
2019

Do nového roku zbývá už jen několik hodin a stejně jako všichni, tak i my bilancujeme a hodnotíme rok téměř minulý. Událo se toho v něm hodně a my jsme rádi, že se pořád něco dělo. Rok 2019 nám přinesl nové zákazníky, nové zaměstnance i nové příležitosti a s tím spojené výzvy. Oslavili jsme 10. výročí Allegra. A hlavně díky vám, našim zákazníkům a vašim zpětným vazbám, jsme plni myšlenek a vizí pro jeho budoucí směřování. Do nového roku tedy vykračujeme s odhodláním uvést k životu naše nové nápady.
readmore
more/less
V prosinci jsme však ještě zvládli vydat poslední letošní verzi Allegra.

Změnou prošlo nastavení typů společností, kam byly přidány vstupy pro přednastavení ceníku, kategorie splatnosti, způsobu platby a poplatků a bonusů. Dále pak byl formulář rozdělen na obecné údaje a předvolby pro zákazníky. V adresáři se pak po volbě typu společnosti přednastaví vstupy, které jsou na typu předdefinovány. Tyto údaje jsou zároveň pro daný typ závazné a nelze je na úrovni společnosti nastavit jinak.

Do detailu produktu byly doplněny údaje o minimální a maximální přirážce (produkt i typ produktu), nákupní slevě a vzorci pro výpočet prodejní ceny (typ produktu). Do seznamu pořizovacích cen produktů byl přidán skrytý sloupec s názvem produktu. Do exportu cen byl doplněn filtr na typ produktu. Naopak do prodejních cen produktů byly doplněny skryté sloupce pro typ produktu a hlavního dodavatele. Do exportu prodejních cen byl přidán filtr na typ produktu a hlavního dodavatele.

Ve skladových dokladech došlo k menší změně. Při kopírování objednávky do příjemky jsou podbarveny řádky objednávky, která je označena jako důležitá.

Do obchodních dokladů, portálu a e-shopu přibyla možnost automatického vkládání řádků s recyklačními poplatky (PHE), nebo jakýmikoliv dalšími poplatky spojenými s produktem (OSA…). Poplatek je definován jako službový produkt a zadán v prodávaném produktu na záložce prodej.

Tooltip na produktu při vystavení obchodních dokladů byl rozšířen o informace z cenotvorby (skladová, nákupní cena…). Pro zobrazení je třeba přidělit uživateli oprávnění.

Pro přepravu pomocí Zásilkovny byl implementován vstup pro výběr pobočky, kde si zákazník bude zásilku vyzvedávat. Také do seznamu dodacích listů přibyla možnost exportu dat pro Zásilkovnu.

Pokud je v účetnictví zapnuto používání vstupu variabilní symbol na vydaných fakturách, je tento vstup přítomen i ve fakturaci. Důvodem je především podpora pro platby kartou, kdy variabilní symbol přiděluje karetní společnost.

Do seznamu požadavků na nákup byl přidán skrytý sloupec zákazník z navázané zakázky. Dále pak byla doplněna funkce component state, aby si uživatel nemusel vždy volit sloupce, které ho zajímají.

Do aplikace potvrzení objednávky dodavatelem přibyla možnost rychlého vyplnění dnešního data do data potvrzení (smlouvy) a byl přidán skrytý sloupec zákazník z navázané zakázky. Dále pak byly doplněny skryté sloupce se zodpovědnou osobou na zakázce a objednávce. Na závěr pak bylo taktéž implementováno automatické ukládání rozvržení sloupců v gridu (component state).

e-shopu je nyní možné vybrat místo vyzvednutí pro přepravu pomocí Zásilkovny. Také byla implementována možnost plateb kartou pomocí platební brány ComGate.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

30/11
2019

Jako již tradičně každý rok, tak i letošní listopad se u nás nese ve znamení vysokého pracovního tempa, dokončování a uzavírání roku. Snažíme se toho stihnout co nejvíce, abychom se i my mohli nechat "nakazit" vánoční atmosférou a poté snad i lehce zpomalit:) Po největší část tohoto měsíce jsme se věnovali specialitám našich zákazníků, ale k tomu všemu jsme zvládli vydat i dvě nové aktualizace.
readmore
more/less
V listopadu vyšly dvě nové verze Allegra, tady je stručný výčet toho, co přinesly.

První listopadová novinka je z oblasti Účetnictví. Do seznamu faktur v KDF jsme přidali možnost importu faktur z excelu. Požadovaný formát excelu je ve formě šablony s instrukcemi k jednotlivým sloupcům, možné stáhnout kliknutím na tlačítko v importním formuláři. Dále jsme provedli dílčí úpravy pro zrychlení načítání dat do seznamu KDF. Do předvoleb systému byla také přidána možnost vypnout použití více odsouhlasujících. Vypnutím docílíte značného zrychlení načítání dat do seznamu faktur. Pokud více odsouhlasujících používáte, nezapomeňte si tuto možnost zapnout.

V modulu Majetku jsme do seznamu majetku doplnili skrytý sloupec s aktuální pořizovací cenou (tzn. pořizovací cena + technické zhodnocení). Podobně byly upraveny i některé sestavy, jako Soupis majetku, Opis nastavení majetku, Karta majetku.

V Produktech došlo k úpravě nastavení bonusů a poplatků. Volba pro e-shop je přístupná pouze, pokud uživatel zvolil aplikaci bonusu / poplatku pro zakázky.

Dále na záložku prodej bylo přidáno zobrazení slevy a minimální a maximální přirážky definované na typu produktu.

Ve Skladech byla upravena nabídka šarží. V minulosti, pokud byl údaj šarže příliš dlouhý, sléval se s pořadovým číslem šarže. Do přehledu stavu skladů byla doplněna možnost zobrazit si i produkty, které již nejsou skladem, ale které skladem v historii prošly.

V nabídkách jsme upravili seznam nabídek a řádků nabídek tak, že jsme doplnili sloupec s platností nabídky. 

Do potvrzení objednávky dodavatelem byla přidána možnost zasílat e-maily či SMS. 

Další novinkou je aplikace Plán přeprav. Slouží pro zobrazení aktuálně rozplánovaných přeprav. Aplikace nyní zobrazuje i volnou kapacitu (pokud je zadána nosnost vozidla). Dále pak lze tuto aplikaci nadefinovat do režimu informační nástěnky s možnostmi automatického reloadu po zadaném počtu vteřin a filtrováním konkrétního přepravce. Do přepravy přibyl i nový číselník pro definici způsobu balení (paleta, karton,…) pro připravované rozšíření evidence přeprav. Na záložku trasa byla přidána možnost pro jednotlivé zastávky dopsat, jak je dodávka zabalena. Údaje lze následně použít pro tisk štítků a předávacích produktů. Na první záložku byla také přidána možnost zaslat zprávu (SMS) buď řidiči (informace o plánované první zastávce), nebo zákazníkům (kdy a jaké produkty jim budou dodány). 

Pokud má zákazník v Prodejním portálu definovány dodací adresy (a nemá definovánu výchozí), po volbě zákazníka se nyní nabídka všech dodacích adres rozbalí. Pokud uživatel žádnou adresu nevybere, je ve vstupu vyplněno upozornění, že pro vystavené doklady bude použita hlavní adresa zákazníka (z první záložky).

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

31/10
2019

Říjen… pro nás jeden z nejplodnějších měsíců tohoto roku, alespoň co se společenských akcí týče. Oslavili jsme desáté výročí Allegra na výročním setkání uživatelů, na které jsme pozvali naše zákazníky a spolupracovníky.
readmore
more/less
Celou akci jsme pojali částečně jako školení, s představením všech novinek v Allegru, zajímavostí z historie i budoucího směřování a novou verzí Allegro 3. K tomu jsme přidali několik velmi užitečných rad a tipů na zjednodušení ovládání v Allegru. Poté, co jsme si připili na Allegro a vzájemnou spolupráci a rozkrojili dort, přesunuli jsme se do krásných prostor historického Klášterního sklepa. Zde celá akce pokračovala již v neformálním a přátelském duchu u dobrého jídla a pití. Tímto děkujeme všem, kteří za námi přijeli. Vážíme si vaší přízně.

A nyní se pojďme podívat, co nového se událo v říjnu na ryze pracovním poli.

Vzhled Allegra si nyní můžete libovolně upravit dle barevných schémat. Možnosti vzhledu Azzura jsme rozšířili o několik barevných variant – šedou, červenou, modrou, zelenou a oranžovou.

Účetnictví jsme optimalizovali a zrychlili načítání dat několika aplikací. Týká se to řádků bankovních dokladů, pokladních dokladů a interních dokladů. Toto zrychlení ocení zejména zákazníci s větším množstvím načítaných dat.

Do účtování faktur přijatých, vydaných i zálohových bylo doplněno upozornění na duplicitu faktury se stejnou částkou a společností a datem fakturace. V případě potřeby lze tento test rozšířit na celé období (měsíc, čtvrtletí) pomocní nového přepínače v předvolbách systému.

V Nastavení byl přidán nový číselník pro libovolné uživatelem definované rozdělení faktur. Kódy lze omezit pro použití v nákupu nebo v prodeji. Pomocí tohoto rozdělení lze faktury filtrovat v seznamu zaúčtovaných faktur a v některých sestavách (seznam faktur přijatých a vydaných, pohledávky a závazky dle splatnosti). Tento číselník může zákazník využít libovolně a parametry v něm definovat dle svých potřeb.

Do dotazu na pohyby na účtech byly doplněny tlačítka pro vyhledání předchozího nebo následujícího účtu s pohybem v zadaném období.

Při vytváření pokladního dokladu z faktury bylo upraveno zaokrouhlení celkové částky dokladu na celé Kč, i když faktura byla vystavena např. převodem na haléře.

Novinkou v prodejním portálu je možnost vystavit kromě prodejních dokladů i poslední doklad z předprodejní fáze – nabídku. Dále bylo upraveno nastavení data účtování a DUZP pro prodeje v budoucnu.

Změnou prošly i předvolby prodejního portálu. Vyhledávání dle prvního výrazu lze nyní parametricky nastavit na „začíná“ nebo „obsahuje“. Parametricky lze vypnout „našeptávač“ v hledání produktů.

A mnohé další.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

01/09
2019

Jak jsme již avizovali, naše Allegro bude slavit krásných 10 let. A kdy jindy by bylo více příhodné datum této oslavy než 10. 10. A abychom si těch desítek užili co nejvíce, začínáme v 10 hodin. A co nás na tomto výročním setkání uživatelů čeká? Představíme nové aplikace a moduly v Allegru, přidáme několik velmi užitečných rad a tipů pro zjednodušení ovládání a konečně poprvé ukážeme světu novou verzi Allegra 3.
readmore
more/less
A nyní se podívejme, čím jsme vylepšili Allegro v září.

Do kontrolního hlášení jsme implementovaly úpravy dle změny zákona o DPH platné pro třetí kvartál nebo září 2019.

Účetnictví jsme v podkladech pro placení upravili filtr na společnosti tak, že se nabízí všechny společnosti (tzn. i zákazníci pro volbu dobropisů).

V modulu Fakturace byl do evidence faktur a do seznamu faktur přidán údaj viník dobropisu. Ten slouží k zadání „původce dobropisu“ (např. přepravní služba, sklad, …) a k jeho následnému vyhodnocení. Vstup je přidán rovněž do průvodce vytvořením dobropisu.

Do evidence přeprav bylo přidáno načtení (odsouhlasených) avíz přepravy. Do načtení celých dodacích listů byly doplněny filtry pro volbu vyskladněných dodacích listů. Dále pak byla doplněna avíza přepravy do aplikace pro hromadné uzavírání obchodních dokladů.

Do seznamu vozidel jsme nově zavedli možnost exportu dat do excelu.

Do evidence avíz přepravy jsme přidali možnost tisku avíza ve dvou formách:

- interní – pro odsouhlasení nebo pro sklad,

- externí – pro přepravce a dodavatele / zákazníka.

Vylepšením prošel i e-shop, kde přibylo nastavení některých parametrů. Například nová aplikace přehled důležitých informací pro zákazníka e-shopu. Ta může být nastavena jako výchozí dashboard aplikace, aby zákazník měl k dispozici potřebné přehledové informace a při tom nemusel provádět jejich nastavení. Tato aplikace obsahuje:

- přehled obratů a závazků,

- otevřené zakázky (= objednávky zákazníka) a nesplacené faktury,

- přehled bonusů a akčního zboží,

- doručené zprávy interní pošty.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

01/08
2019

Ano ano, už je to venku, Allegro bude slavit krásné desáté výročí a my v NewLinku již pilně pracujeme na přípravách. Pro všechny naše věrné zákazníky chystáme výroční setkání uživatelů spojené s oslavou tohoto jubilea. Budou pro vás připraveny novinky z Allegra, spousta užitečných tipů a rad jak si zefektivnit práci v programu, a hlavně, bude představena nová generace Allegra 3. Máte se na co těšit :)
readmore
more/less
Nyní nepředbíhejme a podívejme se, co přinesly dvě srpnové verze.

Pro rychlejší zpracování souborů v Účetnictví byla do Souborů ke zpracování přidána možnost načtení více souborů do nákupu nebo prodeje. Po zvolení více souborů a typu deníku zůstane k dispozici aktivní pouze tlačítko „vytvoř nový“. Následně v aplikaci účtování faktur uživatel účtuje první zvolenou fakturu. Pod rozúčtováním faktur je zobrazen panel s počtem zvolených souborů. Po uložení pomocí „uložit + nový“ se provede načtení dalšího souboru, a to opakovaně dokud zbývají vybrané soubory k načtení.

V sestavách pohledávky a závazky dle prodlevy je nyní možné zobrazit u zálohových faktur jejich účetní zůstatek místo finančního salda.

Do Fakturace byla implementována možnost snížit zákaznickou slevu či přidat přirážku v případě, kdy se u zákazníka naleznou nesplacené faktury ve specifikované výši (v účetní měně), nebo po nastavené lhůtě po splatnosti.

Do Allegra byla přidána první verze vyhodnocení skladových pohybů pro EKO-KOM. S tím souvisí doplnění nastavení obalů vztažených k produktu včetně hmotnosti a zařazení do výkazu EKO-KOM. V Allegru nyní naleznete aplikaci s evidencí řádků výkazů. Součástí je také vyhodnocení skladových pohybů pro tento výkaz. Tisková sestava poskytuje pouze sumární data, pro detail dle produktů je k dispozici export do excelu. Nová evidence je součástí Allegro licence, v případě zájmu nás kontaktujte.

Další novinkou je Avízo přepravy. Jedná se o první verzi aplikace pro zadání požadavku na přepravu (ne přímý nákup nebo prodej). V dalších verzích Allegro bude k dispozici i možnost tisku avíza a načtení do přepravy.

Pro větší propojení a rychlejší práci byly do přehledu stavu skladů doplněny tlačítka pro otevření skladové karty, produktových informací a detailu nákupu a prodeje.

U modulu Sklady ještě zůstaneme. Připravili jsme speciální sadu programů pro podporu příjmu na sklad, jejíž hlavní část tvoří mobilní aplikace pro android sloužící k pořízení seznamu produktů (produkt, množství a fotografie produktu). V případě, kdy uživatel nedokáže identifikovat produkt, lze zaevidovat záznam bez něj a produkt se doplní později. V Allegru je následně zobrazen Přehled nasnímaných dat s možností filtrování (nenaskladněné, bez produktu). Cílem je pak načtení nasnímaných dat do skladové příjemky.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

01/07
2019

Výše uvedený titulek zní lehce napínavě. Tak co že se to tedy v NewLinku chystá? Jelikož jsme si s lehkým údivem a nostalgií uvědomili, že letos to už bude krásných deset let, co přišel na svět náš Allegro Business Software, rozhodli jsme se, že to oslavíme... a to společně vámi ;) Zatím tedy nebudeme prozrazovat podrobnosti, ale vše se již chystá a včas se dozvíte co, kdy a kde.
readmore
more/less
A co nového jsme i přes nezbytný letní odpočinek udělali v Allegru?

V modulu Účetnictví jsme do účtování faktur doplnili upozornění, pokud celková částka faktury přesahuje 10 000,- Kč, ale částečně obsahuje nulové DPH (přenesená povinnost, odpočet záloh…). Uživatel má tak možnost zahrnout tuto fakturu do detailní sekce kontrolního hlášení (A4, B2) zatržením volby >10 000 na záložce další údaje.

Dále pak byla do evidence faktur doplněna záložka Zálohy, ve které si uživatel může propojit vyúčtovací fakturu se zálohovou a případně i daňovým dokladem k platbě zálohy.

Přiznání k dani z přidané hodnoty si nyní můžete snadněji zabezpečit proti nechtěným zpětným úpravám. Do vytváření nového přiznání DPH jsme nově přidali možnost uzavřít DPH v období (rozdělení účetního období), za které se přiznání podává. K přiznání k DPH si nyní také lehce vyexportujete výsledek soupisu DPH do excelu. Celý proces je možné i automatizovat, pokud si v předvolbách nastavíte složku ve správci souborů, do které se tyto soubory budou automaticky vytvářet.

Vylepšili jsme pro vás také info panel společnosti. Nyní si můžete přehled faktur, plateb a přehled nesplacených faktur vašich partnerů (včetně faktur po splatnosti) zobrazit po jednotlivých měsících. Působí to velmi přehledně a v příští verzi plánujeme ještě znázornění hodnot v grafech.

knize došlých faktur (KDF) máte odteď možnost dodatečného napojení pokladního dokladu. Funkce je připravena pro situaci, kdy uživatel používá evidenci plateb u KDF a pokladní doklad je založen ještě před založením KDF.

Obchodní modul jsme v tomto měsíci vylepšili o novou aplikaci týkající se tisku prodejních cen dle zákazníka. Tato aplikace umožňuje fultextové vyhledávání podobně jako prodejní portál. Volbu bez / s DPH včetně možnosti volby DPH (např. pro stavební firmy 21 % -> 15 %), tisk slev (zákaznická a typová) a možnost navýšení cen o zadaný koeficient.

Dále jsme přidali aplikaci Přehled typů produktů a slev na nich. V případě volby zákazníka se zobrazí i zákaznická sleva a výsledná (řetězená) sleva.

Do detailu informace o produktu přibyl Přehled posledních nákupních cen. Zobrazuje se maximálně pět posledních cen, přičemž pokud je na produktu definován hlavní dodavatel, jsou zobrazeny poslední dvě prodejní ceny od hlavního dodavatele. Cena hlavního dodavatele je rozpoznatelná použitím tučného písma. 

Úpravám se nevyhnuly ani skladové doklady. Do pořizování skladových dokladů bylo doplněno testování ceny na řádku dokladu proti evidovaným nákupním cenám dle dodavatele. Volba, zda test aplikovat, se nastavuje na číselných řadách. A při kopírování objednávky do příjemky lze nyní zobrazit sloupce s celkovou cenou bez DPH a s DPH. V seznamu dokladů dále byly upraveny sloupce s navázanou fakturou a dodacím listem. Nyní na číslo dokladu lze kliknout a otevře se detail příslušného dokladu.

Ti, kdo využívají náš Prodejní portál, jistě ocení, že jsme přidali možnost rychle založit nový produkt – buď úplně nový, nebo jako kopii z jiného již existujícího produktu.

A bez úprav nezůstala ani přeprava, kde jsme přidali možnost vkládání celých dodacích listů a celých objednávek (respektive zbývajících řádků, které doposud nebyly do žádné dopravy zařazeny). Nově byly také doplněny vstupy pro nastavení předpokládaného data a času vykládky. Nastavení data a času jde provádět na hlavní záložce, i na záložce Trasa. Do budoucna se plánuje možnost zasílání této informace na kontaktní mail či mobil zákazníka. Datum a čas se rovněž tiskne na přepravním listu.

Toť stručný přehled nejdůležitějších červencových novinek v Allegru :)

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

01/06
2019

"Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným...". Kdo by neznal slavnou větu z Vančurova románu Rozmarné léto. My ale můžeme přinejmenším začátek tohoto léta označit jako šťastný a pracovně plodný. A i když nás teplé počasí v kancelářích lehce trápí, připravili jsme pro vás spoustu novinek.
readmore
more/less
Novinka v účtování faktur se projeví při změně celkové částky faktury, a to v případě, kdy na společnosti není nastaveno automatické účtování. Aplikace se nyní dotáže, zda přepočítat všechny částky rozúčtování a rozpisu DPH. Pokud má společnost nastaveno automatické účtování, upraví se DPH a účtování dle nastaveného automatického účtování faktur.

Do nastavení účetního výkazu byl přidán vstup pro údaje o plátci. Pokud je vyplněn, tiskne se na zápatí výkazu právní forma a předmět podnikání z údaje o plátci.

Vylepšením prošly i Rozpočty v Účetní knize. V listu rozpočtu byla nově přidána možnost zobrazit i rozpočty předchozího období. Dále byla přidána možnost "otevřít jako nový", tzn. rozpočet předchozího období v období aktuálním. V detailu rozpočtu nyní také nabízíme přepočet částky procentem (např. navýšení o 25 %). 

Do souborů ke zpracování byla pro faktury a interní doklady přidána možnost "otevřít jako nový“. Uživatel musí zvolit soubor, typ deníku a doklad (do té doby je tlačítko neaktivní). Po kliknutí na tlačítko se otevře zvolený doklad v režimu "otevřít jako nový“. Připojené soubory u nového dokladu budou vymazány a nahrazeny aktuálně zvoleným souborem.

Do nastavení majetku byl doplněn nepovinný vstup Projekt. Pokud je vyplněn, účtování odpisů jej bere v potaz.

Ve společnostech byla na záložku zákazník přidána možnost vyžadovat číslo objednávky při prodeji. Na záložku dodavatel byl doplněn vstup země původu. Údaj z tohoto vstupu se předvyplňuje do příjemky od dodavatele.

Nově je také připraven import záznamů o GDPR. Pro import se používá stejná struktura excelového souboru, jako při exportu dat. Import umožňuje zakládání nových záznamů, i úpravu existujících. Kontrola existence společnosti nebo osoby se provádí dle zvoleného ID, dle kódu společnosti nebo dle jména a příjmení.


Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

01/05
2019

We believe that you have enjoyed this year's beautiful and sunny Easter, and that you have gained enough new energy for your work, just like us. Nature has awakened completely in the last few days, and it has also given us "new blood in the veins". And as a springboard for new ideas, we are bringing you a small look back over the past month. So on what were we working hard on in April?
readmore
more/less

Please see the release notes for a full list of new features, enhancements and changes.

01/03
2019

You may have noticed that the newsletter header, as well as the Allegro version annotation, looks a little different. Yes, after years we changed the logo design and chose a more modern concept. It is one of the innovations we are preparing to mark the 10th anniversary of the flagship of our software portfolio - Allegro Business Solution. You can find out what we are planning further in one of our next newsletters.
readmore
more/less

For a complete overview of news and changes, see the release notes.

28/02
2019

If the lark starts singing in February, he will certainly be silenced in April (Czech proverb). If the title enticed you and you expect some humorous, not to say interesting reading, you will probably be disappointed. It's just a title. Every newsletter should have some. In the captivity of the creative crisis, we reached for the February folk saying and chose the one that attracted us the most. Have a good time and enjoy early spring days.
readmore
more/less

For a complete overview of news and changes, see the release notes.

01/01
2019

2018 - 24 updates. The number itself surprised us. That we were so diligent and published two major system improvements a month last year? Well, the numbers are not lying and we have to believe that. Considering that the release notes to of such updates each have an average of six pages, it is a remarkable number of enhancements and new features. And what brings Allegro to the new year?
readmore
more/less

For a complete overview of news and changes, see the release notes.

01/11
2018

For Allegro, we have released several updates at this time, and the list of innovations is, therefore, longer than usual and many of you have been involved. So let's look at them.
readmore
more/less

For a complete overview of news and changes, see the release notes.

01/06
2018

Behind the windows, it looks as though summer has begun already in the spring, and rather than at the computer, one would have liked to bike or lie around in the sun. But vain fame, cycling, or swimming do not feed us. So pull the blinds down, into a glass something cool and sit down to the machines. Customers do not let us breathe out, and with new demands they keep us heedful. Actually, it's good, because the system is constantly growing with new enhancements and is getting better.
readmore
more/less

For a complete overview of news and changes, see the release notes.

30/04
2018

There was a lot of it. With warm spring days as if all of our customers wake up from winter sleep, they found that the world is fine, but it may be even better and came up with new wishes and demands. Though the sun and the hosts invite us to sit in the outside sittings, we did not have a chance to really enjoy it. But on the following two Mondays, we granted bridge holidays to our employees, so maybe the extended weekends will compensate them the invested effort.
readmore
more/less
Allegro versio 2.36

Due to the wide range of innovations and adjustments implemented in Allegro in recent weeks, only new applications and only substantial expansions we are proud of will be mentioned.

For users with limited access to data, we created a variation of the posted invoice list. Unlike a full report, this does not allow modification of existing data, and instead of detail of the invoice, it only opens a preview of the content.

Many edits and modifications have been made to the Purchase Ledger and subsequent records. For example, the color resolution of canceled and urgent invoices, a forced assignment of department, project, or an order for reconciliation without user login (e.g. a reconciliation link is sent to the user by email and does not require Allegro login) or the inheritance of the data entered upon reconciliation (data entered by one approver will be pre-filled to all following approvers).

The customer search has been supplemented with a color signaling excess of an overdue amount (blue) or credit (red). If both limits are exceeded, the line is colored by the transition between the two colors. Help with details of exceeded limits is also available.

We added details of vehicle costs (fuel, maintenance, repairs ...) to the Transports module with the ability to track mileage and link to accounting documents (invoices, cash documents ...) and evaluation and summation of vehicle costs with data export capabilities to Excel.

For a complete overview of news and changes, see the release notes.

29/03
2018

This month, we had a really hard time. Compared with the February update, we came up with more extensive edits and more innovations in March, which is sure to please the user, but the programmers were not so excited. In fact, the plan for March has caused developers to be terrified and afraid of our sanity. Christmas they spent at the computers, and now it seems that Easter will be the same.
readmore
more/less
Allegro version 2.31

Version 2.31 comes with improvements in the business module in particular, but also accounting, warehouse and basic company and product records did not stay aloof from our attention.

To the clearing, an option has been added to mark the balance clearing as rejected and thus exclude it from further processing before the expiration date. Templates used in the clearing were then enriched with additional texts, such as instructions for payment of the remaining amount. In predefined texts, macros can be used.

There are several changes to the payment order management. In the toolbar, we added a button to open the Items to Pay - Sums app. Overview of invoices to pay in the next period now also indicates the invoices with a priority payment method, and an alert has been added to the invoice selection that a valid clearing or payment order exists for the invoice. Users will also benefit from the coloring of rows according to the payment method, and you can click on the invoice number to open its details.

The new application allows bulk invoicing for customers who set an invoice collecting. It is possible to run the program in foreground or background and process creates invoices for the customer according to period, currency and series of delivery notes. This generation, of course, respects the collecting interval.

From now, the inactive products could be added to the sale demands. A flag indicating that the supplier did not deliver the requested product was implemented in the purchase demands and a new application has been created to evaluate the stock turnover and generate orders to the supplier.

Another new app is designed to track discounts used when issuing sales documents. For individual customers, the application displays the basic discount set, discounts by product type, and discount actions valid on the given date.

Last but not least, company and product type records have been expanded by setting reconciliation requirements for new or activated companies/products. If a reconciliation is set for at least one type, an approval panel is displayed on the company/product card and can only be accessed by users with the appropriate privilege for editing.

At the same time, the range of Allegra widgets placeable on the dashboard has been expanded to include an overview of companies and products that require approval. In addition to this list of requirements, the application also allows you to directly open individual records and make their approvals.

For a complete overview of news and changes, see the release notes.

01/03
2018

The shortest month of the year was also reflected in the latest update of our cloud platform Allegro Business Solution. The listing of the news is as short as February itself.
readmore
more/less
Allegro version 2.30

So what's new in version 2.30? For example, the option of creating a cash receipt for invoice payment has been added to the advance invoices. Well that's it ... you might say. For some of our customers, it is a gift from heaven ;-)

Additionally, a recapitulative statement was added to the statement of delivery notes according to the method of payment and a new program was added to set the accounting parameters and the evaluation of incomplete production.

We have added the possibility of paying multiple invoices with a one cash receipt. The list of such paid invoices is then printed in the billing of the receipt and as text on the cash receipt.

Last but not least... sales actions have been expanded to define bonuses with a higher quantity of a bonus product (10+2).

And that's all. Actually everything for Czech customers of our services. We have done so much more over the last few weeks for our Belgian users, which can sometimes be hard work.

The complete list of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

15/01
2018

Even during our traditional St. Nicholas party, we were looking forward to the quiet end of the year, free of pre-Christmas hustle and full of good mood. But the programmer thinks and the customer changes. Eventually, everything turned out exactly the opposite, and we did not know which last-minute request to implement earlier. We ended up the year in great haste and completely swamped with work.
readmore
more/less
Allegro version 2.28

So what's new comes with the new year? In addition to a range of specialties for our Belgian clients, we also added features and new programs of a general nature.

Invoicing provides an option of inserting new rows for the remaining undrawn amount (typically rounding) with a pre-filled tax code and a rounding-off account. The product records were then expanded by setting the minimum and maximum trade margins. For the time being, this range is checked for purchase from the vendor, comparing the in-price with the pricelist price. In addition, a switch was added to determine whether mobile terminals are used in the warehouse. Some apps (such as a sales portal) may require or, on the contrary, do not require the input of some data when using terminals.

For accounts with movements matching in different accounting periods (ie non-zero balances at the end of the year), the possibility of retrofitting the unmatched movements into the new accounting period has been added. With this new program, a document (or multiple documents - if the number of unmatched movements is large) is generated in the opening period with lines for individual unmatched movements.

There is also a new application for entering an internal warehouse transfer request, which can also be used as a basis for an improved ordering process - the order is entered by a warehouse that requires stock replenishment. A follow-up application has also been developed to offer an overview of internal orders placed either from the point of view of the warehouse that issued the order or from the point of view of the warehouse to fulfill the order. Execution of the internal order is performed in standard stock module.

Another new app serves to define the group of persons responsible for reconciliation of invoices in the Received invoice book (especially if invoices of a certain type are usually approved by the same persons). Additionally, a direct printing option was added to the business documents to a preset local printer. The browser functions are used here, so this feature is only available in Chrome and Firefox.

And finally, small, but for many pleasing extension of system functions - a new keyboard shortcut was added to create new records: <CTRL>+<ALT>+<N> ;-)

The complete list of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

01/01
2018

Thank you for your confidence in the past year and to the new year 2018, we wish you a lot of health, happiness, personal and work success. At the same time, we look forward to further cooperation.
readmore
more/less
PF 2018

09/11
2017

It was exigent. While some of us were preparing everything needed for smooth office moving, most of them even under difficult conditions worked on the next version of Allegro. And because our thoughts and strengths are focused on the Biopharma project these days, it will not be surprising that the October and November updates include, amongst other things, extended support for the registration of medicinal products and the resulting changes in product management.
readmore
more/less
Allegro version 2.22

The new version of Allegro introduces a term "product type" used for extended product sorting and allowing also to define supplementary (dynamically generated) data at the user level, similar to the "properties" on product tab.

Code lists have been implemented in the products management for definition of human medicinal preparations or veterinary medicinal preparations. The search was then optimized for speed and allows simultaneous filtering by code and description.

These updates also newly offer settings of automatic data creation for external e-shops. The data is then available at the URL generated by the system from which the web shop can download it. The file is created either automatically by a process scheduler or manually.

Allegro Subito has been extended with simplified sale offers and the corresponding overview of the offer items.

The complete list of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

01/11
2017

So we moved the Boskovice branch. After a quarter century at one place, we were forced to change the address. And we are convinced that this is a change for the better. After moving from a busy street, we most appreciate the silence.
readmore
more/less
map

Our landlord wants to take advantage of rising housing prices and has decided to reconstruct our offices for flats. Hmm ... for over two decades we've got used to reside here and we did not want to go anywhere at first. But as time passed and the day of removal was approaching, we started to look forward more and more and could not wait to be in the new.

We've spent several weeks working hard on the interior, and at the end of October we finally loaded up few trucks with furniture and computer technology and moved 1.2 km to the northeast. In following days, we zigzagged among the things that had not yet found their place, we were carrying the boxes from the corner to the corner, searching for something all the time ... until finally everything has settled, the hall was emptied, the chaos stopped. The mess replaced the order, the muddle replaced the calm. Only to our favorite pub it is for a few steps more. But behind the windows, no more noise from cars and trucks and the dust on the monitors is also less, so who would mind?

And where can you find us now? Our new address in Boskovice is Chrudichromská 7.

01/08
2017

The summer is in full swing, the windows are sunburn and the drinks are not enough to cool ... yet even during the holidays, we do not only laze in a hammock and we come with other versions Allegro 2.17 and 2.18. If someone looked at the archive and it appears that we have skipped some versions, their brief overview is available in our Allegro newsletter on the news page.
readmore
more/less
Allegro version 2.18

Apart from a number of minor changes and improvements, these holiday releases also bring some new applications, from which we mention the most interesting ones.

In accountancy, we have added the ability to import internal documents from our own xls file or from xml file in SODA format. The application allows you to perform subsequent edits of the loaded data, add accounts or departments, or correct invalid data. Finally, an accounting document is generated and the data source is attached to it as the primary file.

There is also a new program for dividing companies. The company type is used for the product sales constraints setting (formerly assigned to the partner type) as well as for setting of the property form to allow a user to define additional data that needs to be registered with the company.

Imports have been extended by other file formats Zásilkovna, PayU and PayPal.

Finally, we will mention a new application for bulk payments outside accountancy for those customers who do not have Allegro accounting and only use billing or a book of incoming invoices from Allegro. With this program, a user can quickly enter more than one invoice received and issued, for example, if he needs to make payments from the bank statement.

12/05
2017

We are looking for programmers to our team.
Yes, it is a fact, we are not managing. If you're open mind and programming is fun for you, try working with us on developing cloud solutions and mobile apps.
readmore
more/less

Do you know something about .NET, C#, JS, and SQL? Do you speak English in both word and script? If you recognize yourself in these terms... then you are on the best way to become our colleague. You get a business phone and a notebook, luncheon vouchers, a flexible working time ... Are you interested in this? So write or call us, we look forward to you.

29/04
2017

Time flies like a squirrel and some water has already been flow through the Opava River since we started with the Maestro years ago. As is the case with specialized turnkey projects, the relatively simple system initially grew into a robust solution and the "master" is beginning to be interested.
readmore
more/less
Discart-Suykens

Nowdays, it is a highly sophisticated solution we have developed to meet the needs of our Belgian customer, Vrydagh & Boriau. The office specializes in assisting creditors with their debtors and has needed a powerful system for handling the dossier data on the amicable debt recovery chain that would allow modeling of different processes, process debt recovery procedures and, depending on the conditions, then responded automatically to events and carried out actions in prescribed timing.

If the amicable debt settlement is unsuccessful, Vrydagh & Boriau may initiate legal proceedings through its partners (lawyers and law enforcement officers) that are no longer being followed by Maestro. For this reason, it was interesting for the large law firm of Discart-Suykens in Antwerp, which has numerous lawyers and bailiffs besides people in the administration. They already use specialized software for their business, but existing apps for tracking receivables are no longer suitable. Discart-Suykens is committed to working with a number of new customers and needs a system that can handle a large number of processes, while offering a user-friendly user interface that also grants an access to third parties, ie creditors or advocates and lawyers from both sides.

In the last week of April we hosted Belgian guests, the contract was closed and it seems that the Walpurgis Night will be enjoyed this year :-).

01/04
2017

Spring does not make us worry ... nothing major happens in fact. Not that we were lying around, but the March began leisurely work for some of our customers, which we were trying to satisfy as much as we can. Most of the time we spent preparing improvements, which may not necessarily be beneficial to all our users, but will delight those who need something special. Even though we took the time to implement functions of a general nature.
readmore
more/less
Birthday

It is worth to mention, for example, the bulk closure of business documents without delivery notes, somewhat anachronistic support of batch sending documents by mail or the ability to update customer data when importing invoices from the e-shop. Module EET we expanded with the cancellation service, sales from stock gained more intuitive control and user-friendly interface, we also added VAT inventory according to the currency with XML export and VAT control statement for Slovakia.

Furthermore, we worked to expand the portfolio of banks with which the Allegro can "communicate". Now we can manage formats ABO, GEMINI, BEST and MUTLICASH through which we can communicate, inter alia, with Raiffeisenbank, Citibank, Česká spořitelna or banks Fio, KB, Unicredit and the Russian Sberbank. Czech orders abroad we now export as SEPA payment.

Since increasingly turn to us entrepreneurs who have troubles with simpler economic systems, we have also improved module for data import from the Pohoda. It gives us a pretty hard time, because the benevolence of this accounting software to entered data very often produces inconsistent data files and compare everything into shape requires considerable effort. However, we did a good job and we are ready for migration of this agenda completely to Allegro.

Finally, we have managed to improve the approval process for incoming invoices and expand support of e-fff, which is the implementation of electronic invoicing based on the European standard 2.0 UBL (Universal Business Language).

And lest we forget ... decent birthday celebration of "March hares" took place in the middle of the month. During one evening and part of the night we managed to solve all the pressing world problems, devise, program and directly sell absolutely brilliant Allegro version 10 and have yet to plan weddings of our singles colleagues.

Well ... quite a lot happened finally, is not it ;-) ?

21/02
2017

Summary publication of versions 2.08 and 2.09 brings basically the only big news, and that is the final version of the EET (Electronic Registration of Sales). Yet to Allegro update squeezed several other improvements that many of you will certainly enjoy.
readmore
more/less
Allegro version 2.09

As already mentioned, Allegro now supports sending receipts to EET register. The entire process of implementation and operation is described in another document (in Czech only). As an icing on the cake, we also prepared service for developers that ensures all communication with the registry and allows easy implementation of EET to third-party software.

So what more we managed to squeeze into this update?

Bulk creation of reminders has been redesigned to batch processing in the background, which works on the same principle, such as generating invoices from contracts. In parallel with this change was adjusted the management of reminders to support this batch processing (similarly as in the previous version was solved sending of invoices).

Furthermore, the records of cash vouchers were extended by the possibility of a direct derecognises of a document already entered in the accounts and its cancellation.

The contract management was extended by another user permission settings - option to prohibit liquidation of not entirely delivered orders and the ability to restrict the award of contracts in the too distant future.

The complete list of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

15/02
2017

In two weeks, starts the second wave of electronic registration of sales in Czech Republic. Since did not pass the proposal to exempt from the system e-shops and tradespeople who pay a lump-sum tax, from March 1 must be connected about five times more entrepreneurs than in the first phase at the end of last year. The second wave will pull down into the sea of electronic receipts a very large group of entrepreneurs in retail and wholesale trade and Allegro is fully prepared to help them with safe navigation.
readmore
more/less
Allegro EET

The e-sales system requires businesses to send the necessary data to the tax office and print a receipt to the customer. Allegro handles both gracefully and first experiences of our users suggest that a horizontal deployment will not be any problems. Sending data is from cash register either manually or when creating documents from other registers automatically. Issue cashier or sales document sent to the EET contains all the information required for such communication.

To start working with Allegro EET is needed a few simple steps. First, it is necessary to generate a certificate on the portal of tax administration and subsequently install it using a simple Allegro application for management of certificates.

It is also necessary to enable communication with the EET and set its parameters - from the installed certificates to choose the EET and insert the appropriate password. Communication occurs in the background and can repeat the sending of receipts to EET when the first dispatch has failed.

After setting up businesses and POS devices remains to be determined if it is desired to create a cash voucher and send data to the EET also for invoices and delivery notes... and that's it.

All EET communication is also stored outside business or accounting records and can be used for example for different checkings. It contains complete data sent to the registry EET (including data that is not printed on the receipt, such as a tax base and tax rates ...) and complete record of communication with the registry (when and with what result the data was sent).

Detailed instructions on how to proceed when commissioning the module Allegro EET can be found here (in Czech only).

01/02
2017

... and here is the first new version of Allegro this year. A few days off between holidays had done us a lot of good and as soon as the fatigue of the New Year's Eve night subsided, we got down to work with zest. In late January, we can thus come up with a release 2.07, which brings a number of modifications and improvements.
readmore
more/less
Allegro version 2.07

In the previous version released at the end of the year, we introduced a small application for a dashboard showing the number of documents with a maturity date of today + 7 days. In this version, we added a similar report with the amounts of invoices, credit notes and plans to pay for the next seven days sorted by currencies and methods of payment. Adjustments have also been made in the administration of currencies. It is possible to run import of currency rates for multiple days as a batch job and we added also an overview of exchange rate development and its history.

Almost to perfection has been revised process for email merge of documents (eg. invoices). We've added the opportunity to accumulate documents sent to individual customers with the option to set the maximum number of documents per email and the possibility to send copies of emails to the selected address. At the company level were added two parameters for sending documents by mail and a request to attach ISDOC file. Both of these parameters are taken into account during bulk sending of documents. Further, this application has been enhanced with the ability to save any selection as a batch for further processing, such as bulk printing and sending by mail.

Business records received complete support for Intrastat allowing export data in a format that can be loaded into the applications of the Customs Administration. We've added also support for the registration numbers of deliveries at different carriers (PPL, Toptrans, ...), including the possibility of opening direct links for tracking deliveries on sites of such carriers.

We've also improved the BankLink module for importing bank statements. A process of reconciling invoices with payments has been optimized for the situation where under one variable symbol are registered more invoices (eg. the invoice and credit note from an external webshop). The process of importing files now supports new file types (eg. transport companies formats). Also, you can now search for invoices according to the balance and optionally save the payment if it matches the company's bank account.

We continue with a development of assets maintenance and depreciations and with an implementation of EET, which is almost complete and free to users arrive with the next system update.

The complete list of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

16/01
2017

CRC Industries Europe is a worldwide supplier of chemical products for the industry, automotive and electro segments for the European, African and Middle East areas. After a short pause, we were again asked to assist in the development of the information system.
readmore
more/less
CRC Industries Europe

Among our customers, CRC Industries Europe has been incorporated in late 2003. The headquarters for the whole of Europe is based in Zele (Belgium). Here is also located development team of the information system, which is used by all European subsidiaries from Spain to Sweden.

At the beginning of the cooperation was dissatisfaction with the internal SharePoint portal from Microsoft, which did not satisfy the requirements for managing, sharing and document flow throughout the organization across Europe. Since the local programmers had only little experience with the Intranet applications, development has been assigned to our company. Gradually the DOMA project - as the DOcument MAnagement started to be called - evolved into a very sophisticated system that has become one of the most widely used modules of entire CRC information system.

For the great success of DOMA, over the years we become responsible for the development of all Intranet applications for CRC and our collaboration continues also this year. In January, we visited again Zele and besides intensive programming we took the time also for excellent Belgian Trappist beer and equally delicious mussels reigning local cuisine.

01/01
2017

Time flies like a runaway horse and suddenly we stand on the threshold of the new year. In the past 12 months, we managed to publish two dozens of Allegro updates, one of which was even so significant that the major version was rolled over from number one to number two. Right at the beginning of the new year, we expect the implementation of EES (Electronic Register of Sales), for the coming months we plan the module for asset management and especially mobile app for simple invoicing.
readmore
more/less
ALLEGRO TEAM WISH YOU ALL THE BEST IN 2017

23/12
2016

Even though in the previous news we announced the last Allegro release in this year, just before Christmas we gifted users with a launch of omnibus version 2.04 and 2.05. While this update does not contain fireworks ideas - as would be opportune at the end of year - it is still coming with mprovements, after which many of you have called.
readmore
more/less
Allegro version 2.05

There is a new application for a dashboard showing the number of documents with a maturity date of today + 7 days, the purchase ledger has been enhanced with automatic sending of alerts to persons responsible for invoice approval and to reminders has been added preview of the invoices contained in a reminder with the possibility of sending or print along with a reminder.

An option "always apply reverse charge" has been added to a customer record. Subsequently, to all sales documents was implemented support for the sale under reverse charge beyond the requirements of the VAT Act. If this mechanism is agreed with a customer, then for commodities covered by this regime are VAT codes replaced with the code according to the settings in the tariff nomenclature product.

Furthermore, we listened to demands coming mainly from our Belgian customers and we expanded the creation of custom menu with modules to allow a menu division into multiple sections. Along with the previously implemented ability to create folders in the menu, the user is now equipped with a complete tool for creating custom menus, which can be structured in the same way as a standard menu (included with installation).

The complete overview of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

05/12
2016

Our pre-Christmas effort resulted in probably the last new version of Allegro this year. Although ... we met with some suggestions for further improvements and at least some of them may be published still this year. But first things first. In addition to minor changes, this summary publication of versions 2.02 and 2.03 brings a new application for bulk emailing of invoices.
readmore
more/less
Allegro verze 2.03

From less fundamental innovations we can mention for example the possibility to book any overpayment or underpayment as the exchange rate difference, the possibility of charging VAT on issued invoices in case of registrations for VAT in other countries, or list of delivery notes enhanced with data export for transportation via Czech Post.

From new applications, we can mention the new report for printing payments (and checking) according to company and accounting period, and bulk invoice e-mailing to addresses defined by the company and invoice. Documents selected from a list of unsent invoices are processed by a process running in the background with the possibility to continuously check the dispatch status. If an e-mail address cannot be found, document can be sent to entered e-mail address for further manual processing. The result is available in batch process log, where the detail of entire process including the initial document and recipient can be consulted.

The complete overview of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

11/10
2016

It almost seems that the three-week interval between Allegro releases is becoming the rule. Less than 20 days have passed and there is another version of Allegro and with it especially the ability to automatically synchronize records across a theoretically unlimited number of databases.
readmore
more/less
Allegro verze 2.01

From a series of minor changes and improvements present in that version we can mention the possibility of limiting sales of those products whose purchase or storage requires permission or certificate (for example, a variety of drugs or chemicals, opiates, etc.). But the main new feature is the possibility of synchronization between database records. This option can now be applied to companies and products, but thanks to its cleverly written programming code, this functionality is easily extendable to other types of records.

This enhancement is very handy for companies with branch offices that want their suppliers, customers and products are maintained centrally on the side of the parent organization while ensuring the availability of these records at all its branches with its own instance of Allegro. Once a new record is created or existing is edited in the head office, the identical record is created or changed also at all subsidiaries. It can be also set whether the branch will be able to work only with the data maintained by the parent company, or may - in addition to shared records - also create their own.

The complete overview of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

21/09
2016

Three weeks have passed and here we are again with the next version of Allegro, this time with a major update number 2. In order to distinguish this release from the first 100 previous versions, we changed the default UI color scheme.
readmore
more/less
Allegro version 2.00

In addition to enhanced variability of print reports for budgets and accounting reports this version is coming also with enhanced validations when creating a VAT returns and warns if in a given period will be besides VAT returns also necessary to expose recapitulative statement or supplement the data on the reverse charge.

Also, register of business documents has been enhanced with new functions, after which users called. The invoice was supplemented by direct preset of default sales data, which are the same settings that were in the previous version implemented for purchase data. Further, we added option to deny access into selected folder for certain user(s), for both inverse initial states "permitted to all" and "forbidden to all." This feature opens the possibility for the customer's users to enter primordial sales documents themselves.

Analogically, to the inventory module was added possibility to deny access into selected storage for certain user(s). For the initial status "permitted to all" we can enumerate users who have access denied, for the initial status "forbidden to all" we can list those users who have access granted.

Also Allegro framework has gone through numerous changes. Users menu allows to create a tree structure now and system settings module has been improved to facilitate and simplify the process of creating, managing and distributing applications and modules.

The complete overview of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

01/09
2016

New customer requirements do not allow us to relax and in this summer it is already the third version of Allegro which came into the world. We are glad that people took for his Allegro and help us constantly improve it.
readmore
more/less
Allegro version 1.100

Already for a long time, Allegro supports restricting access to certain accounting data of customers only for users defined as a responsible person for the customer. These were mainly the view on issued invoices, an overview of turnovers, details of sales and other reports. We have now extended this feature with the possibility to allocate permissions to view the above data also for other users (eg. senior staff).

The possibility of direct view files attached to the invoices was received very positively by our customers. This is why the same tool we have implemented also in the purchase ledger and applications for the processing of bank statements and internal documents.

Print of the invoice was improved by printing of QR code according to specification QR invoice. This is an extension of the previously implemented Allegro QR payment.

Simplified date entering using numbers and slashes (eg. 1/1 -> 1 January 2016) introduced in previous versions for French and Flemish is now available also for English and Czech.

The complete overview of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

13/08
2016

Even in the summer we do not loaf around. While some of us were sunning themselves or climbing the mountains, others prepared another version of Allegro with some handy new features and enhancements.
readmore
more/less
Allegro version 1.99

Registration of invoices is for many of our customers crucial application. Therefore, we strive to continually improve it and in the previous version we brought the ability to preview PDF documents attached to the invoices. This option we have now extended also to graphic files (JPG, PNG ...). Just as for PDF, the magnifying glass is also available for pictures to zoom preview.

When you use any Allegro form, you can switch between controls by pressing the TAB key. In this version, we came with a tool allowing you to specify the order in which the controls on an invoice form respond to the TAB key. You can simply drag and drop not only input fields but also buttons and other functional elements of the form to determine their order according to your individual needs.

From a number of other novelties in this version, we can mention print report with movements on accounts sorted by departments, support for the creation of not booked journals or reader to view the contents of an ISDOC file.

We've also paid attention to the module of business documents and added the possibility to define individual limits for sale based on customer and/or user. Limitation (or releasing) can be limited in time.

The complete overview of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

29/06
2016

Today, we released a new version of Allegra numbered of 1.98, that significantly improves handling of files attached to documents and allows invoice export in a ISDOC format.
readmore
more/less
Allegro version 1.98

When posting invoices, a user has attached files nicely at hand now. They were moved from the tab into the right side panel and in addition to the files list there is also file preview available now. If it is a PDF file, a document preview is opened in the internal viewer and with possibility to browse, copy or zoom in and out. If this is the file of image type, double click on the generated thumbnail loads image into the panel in full size, again with the possibility of zooming and focus region shifting.

In the previous version of Allegro we came up with export and import of invoices according to Belgian e-fff protocol for the electronic exchange of documents that implements the European standard of UBL 2.0 (Universal Business Language). This Allegro release already includes also an export in ISDOC 6.0.1. format (Document Information System), which is similar to the e-fff electronic invoicing for Czech republic. ISDOC defines an XML file representing invoice data in a structured way and we also can create an ISDOCX file containing beside XML file also corresponding PDF document. Both file types can be attached to e-mails and sent to the customer automatically (depends on system parameter setting) after an invoice is created.

In order to specify the time of delivery, there were new inputs added in transport modes registration - the minimum number of delivery days, and the deadline to order. Test of delivery date is then executed on the order form and packing slip.

Finally, new applications in the cash-flow module were programmed for the yearly overview of projects and contracts.

For a complete overview of the innovations and changes click here.

16/06
2016

... and another company that has decided to oversee its business in accordance with the rules of Allegro is a Czech e-shop Bibloo. It is a trendy shopping portal with a wide range of footwear, clothing and fashion accessories, featuring premium brands such as Aldo, Armani Jeans, Tommy Hilfiger, Replay, Superdry, Michael Kors, Franklin & Marshall, Versace and Desigual.
readmore
more/less
DeCeuster

Bibloo is Czech fashion e-shop which also operates in the Slovak Republic, Hungary, Romania and Austria. Thanks to its expanding activities in the European market, Bibloo needs to solve primarily registration and processing of payments through multiple payment channels, which creates the need for VAT registration abroad and import of GPC files from various countries. Allegro will also address retrieving files from e-shop, import list of payments from shippers and manage matching of received invoices with income. On the implementation of customer-specific demands we already look forward.

06/04
2016

During the past weekend was released a new version of Allegro number 1.94, which among other things offers new possibilities when working with business documents and print outputs.
readmore
more/less
Allegro version 1.94

Especially for documents issued for uncountable items (typically such as services), has been in business documents newly implemented possibility of inserting rows without quantity and unit of measure. Also, simple recording of payments has been added to invoicing, which is useful especially in a situation when the payments are not registered (Allegro accountancy is not used), or charged with a delay, and the user needs to keep track of the status of claims.

Since we were becoming less satisfied with the opportunities which offers SSRS technology from Microsoft for making print reports, we started with the replacement of the product with a more comfortable tool from Stimulsoft. We first converted into this format printing of invoices. Further, for Stimulsoft reports, we added an option to preset default filters. These are used when calling a report from the menu, but also, when you run the report without a possibility to affect the filter settings, such as when sending a PDF document via e-mail.

This version also includes an export of invoices according to the Belgian e-fff protocol for the electronic exchange of documents and applications for tax return 281.50 and 325.50 used in Belgium.

The complete list of changes can be found here.

01/04
2016

After a few months of programming, we put into full operation a system for the Belgian company DeCeuster & Co NV, which is engaged in selling, renting, repairing and transporting of construction machinery and cranes. For now, no April Fool's joke appeared and everything works as it should :-)
readmore
more/less
DeCeuster

De Ceuster providing services in the field of large construction equipment demanded a series of adjustments to the business documents module resulting from the specifics of their business. Allegro applications have been extended by the registration of machinery locations during transport and information about accompanying vehicles. Most of the time we spent with the implementation of rent feature and especially then with data import from the previous system.

10/03
2016

The new Allegro version 1.92 was released earlier this month. It contains optimized code for some frequently used applications and a number of improvements and enhancements, especially in accounting. We are glad that we could also fix minor bugs in the outputs of warehouse management.
readmore
more/less
Allegro version 1.92

For accounting programs, among other things a work with advance invoices has been changed, which now have separate financial and accounting balance. Newly are also available standalone applications severally for balance sheet and income statement printing. Also, a new application for batch products deactivation is available in the business module. Products can now be filtered by period of inactivity, meaning by a time during which the product was not used on any document. In cases where deactivation is not possible, there is detailed information describing reasons available. Recently, we have also implemented a web service (REST) for company data handling.

The complete list of changes can be found here (in Czech only).

01/03
2016

We have placed the first three video tutorials on our website with instructions on how to work with Allegro. Check them out and let us know what you think about it and what can we possibly do better. They can be found in Software Allegro section.
readmore
more/less
Video tutorials

We intend to continue in our efforts and gradually add more videos with practical demonstrations of how to deal with the most frequent situations when working with Allegro. If you have suggestions for topics you would like to see processed in this way, we will be happy for your tips.

18/02
2016

Although Allegro architecture is uniquely suited to small and medium-sized enterprises, it is more and more interesting also for self-employed businessmen. This made us wonder about that... and especially for them, we have created an application allowing direct sale from a warehouse.
readmore
more/less
Direct sales from the store

In Allegro, the sales cycle is deliberately divided into several phases to meet the needs of especially larger enterprises, in which for each phase is usually responsible another person. Although the shift of individual business documents from the pre-sales phase through to invoicing and removal from storage is simplified and basically means copy documents without retyping, for small businesses and entrepreneurs this approach is too complicated. In many cases, the sales referent, invoice clerk and warehouseman is one and the same person, and "push" a document from the contract to the customer is unnecessarily lengthy. For these cases, we have developed an application that will allow direct sale from the store and automatic creation of necessary documents, all in one place, simply selecting the items for sale.

31/12
2015

Selected entities (taxable persons registered for VAT) will be obliged to submit the so-called “VAT Control Statement” after 1st January 2016. We did not forget this obligation and implemented a new application in Allegro for creating the dreaded Control Statement.
readmore
more/less
VAT Control Statement

A new obligation to submit data, from particular tax documents which are already required to be recorded in the tax evidence by the VAT Act, arises. These data will be reported in the VAT Control Statement based on issued and received tax documents (including simplified tax invoices).

VAT Control Statement presents a special tax claims related to the registration of VAT, on which we had to respond. We added within the Accounting module additional information, which the statement calls for. Since the statement may be submitted only in electronic form, a new application creates an XML file with a VAT Control Statement that can be downloaded to your computer. Crafted XML file can be then subsequently sent from your data box or uploaded through the portal Financial Administration, so called EPO.

More information can be found here: www.financnisprava.cz/en/taxes/VAT-Control-Statement

01/09
2015

Production module will be significantly extended with a new planning caledar. Development started right now.
readmore
more/less
Planning Board

After a long period of preparations, analysis and testing of suitable components we finally started with programming of planning calendar for use in Production module. The aim is to segment generated production orders into the available capacities of machines for each shift. Emphasis is placed on clear visual presentation and simple changes to the proposed processes. We ourselves are curious about the outcome.

25/05
2015

Allegro 1.6 has just been released. It contains a number of enhancements and extensions, especially in the Business Documents module, as well as fixes for a few bugs that sneaked into the previous version (nobody’s perfect, although we’d like to be).
readmore
more/less
Allegro verze 1.6

The accounting programs now have a currency calculator that allows using other than the current exchange rate. The loading of bank files has been improved, too. Business Documents now feature detailed sales statistics, price lists variable according to required quantity, and calculators for manual conversions between the basic and alternative units. New are modules for the administration of quality- an dimensional standards, A-tests, check-in and loading notifications, and transport. And because we were unhappy about the possibilities offered by SSRS for the creation of print sets, we began to replace this Microsoft service with a much more comfortable solution by Stimulsoft.

12/01
2015

We started the new year in a big hurry. It is because we had promised the Favex company to implement the entire Allegro Business Solution for them, including the Production module – and we kept to our promise.
readmore
more/less
Trubky

Since January, the company dealing in metallurgical materials has been using our system in full operation. The beginnings were difficult for both us and them. Users had to get accustomed to the new environment, whereas our programmers scratched their heads over the paradoxical fact that accurate unit conversions may not always produce the desired results, and to achieve them they had to employ an appropriate degree of inaccuracy :-). But everything turned out well in the end. The result is a comprehensive system covering all aspects of the company’s production and trading.

01/01
2015

The shoemaker’s children no longer go barefoot! After years of neglect we finally got to grips with creating a new web site. We are very proud of the result.
readmore
more/less
Nový web

This time we entrusted professionals to come up with the design, only getting involved with what we can do best – i.e. programming. We decided to expand the Allegro module family and incorporated tools for web content management in the system, linked them to the existing modules, and tested everything thoroughly when creating this site. If you have read this far, it apparently works as intended :-).

NewLink Moravia

Zukalova 15
746 01 Opava
Czech Republic

Branch Office

Chrudichromská 7
680 01 Boskovice
Czech Republic

VAT number: CZ25883143

Tel.: +420 516 499 861
Fax: +420 516 499 868
GSM: +420 731 441 155
E-mail: info@nlm.cz

Maestro Eclips Kooplast Eurokov Favex
NewLink Moravia s.r.o.
Headquarters:
Zukalova 15
746 01 Opava
Czech Republic
Tel: +420 731 441 150
info@allegro-software.cz
Branch Office:
Chrudichromská 7
680 01 Boskovice
Czech Republic
Tel: +420 516 499 861
info@nlm.cz
 
Any questions?

731 441 155


Contact us
 
NewLink Moravia s.r.o.
NewLink
Moravia